Kennisdatabank: diefstal en/of inbraak - uit woningen

Wat is de aanpak van woninginbraken?Welke acties en projecten lopen er in dit kader?Wat werkt en is succesvol?Wat werkt niet en is minder succesvol?En waarom? Deze onderzoeksvragen staan centraal in een onderzoek naar de aanpak van woninginbraken...
diefstal en/of inbraak - uit woningen
woningen
16/06/2016 - 11:57
Dit project focust specifiek op een verbetering van het preventiebeleid inzake woninginbraak, waarbij er ook aandacht is voor rondtrekkende dadergroepen.
diefstal en/of inbraak - uit woningen
21/01/2016 - 13:31
Inbraak in woningen is een van de prioriteiten die opgenomen zijn in het zonaal veiligheidsplan van politiezone Hekla.
technopreventie
diefstalpreventieadviseurs (dpa's)
diefstal en/of inbraak - uit woningen
20/01/2016 - 18:15
Er heerste een inbraakgolf in Ronse in 2009 dus er was nood aan het nemen van dringende beveiligingsmaatregelen. De burgers waren niet tevreden, men vond dat de politie en de stad niets deden.
technopreventie
diefstalpreventieadviseurs (dpa's)
diefstal en/of inbraak - uit woningen
buurtinformatienetwerk
13/01/2016 - 11:56
Binnen het kader van het project ‘Police veille’ houden de lokale politiedienstenal jarenlang woningtoezicht tijdens de vakantie. De politiezone Vesdre wou dit
toezicht
toezicht door vrijwilligers
vakantietoezicht
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
17/12/2015 - 11:12
De invloed van nieuwe technologieën op diefstalpreventie – Een perspectief van de burger
technopreventie
alarmsystemen
diefstal en/of inbraak - uit woningen
16/12/2015 - 12:26
In de regio Antwerpen bestaat er een grote samenwerking tussen de verschillendepolitiezones. Reeds 20 à 15 jaar geleden kreeg men te maken met rondtrekkende
toegangscontrole
lokale politie
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
15/12/2015 - 18:13
Strategische doelstelling: de burger sensibiliseren voor de inbraakproblematiek door de communicatie te organiseren rond de operatie Rozet Risicogedragingen verminderen
technopreventie
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
15/12/2015 - 13:09
Beter interveniëren op het moment van de inbraak zelf.De daders op heterdaad betrappen.De politiemensen beter beschermen.Mogelijke daders ontmoedigen met het ‘politi
bewakingscamera's
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
15/12/2015 - 12:27
De pakkans verhogen voor inbrekers, dit vooral om het fenomeen namiddaginbraken tegen te gaan.
wijkwerking
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
15/12/2015 - 11:48
Vermindering van het aantal woninginbraken met 15% t.o.v. het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.Meting: het aantal gepleegde diefstallen aan het einde van de campagne.
aangifte en melding
sociale controle (bevorderen van)
diefstal en/of inbraak
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
14/12/2015 - 18:45
Het initiatief kwam er na een hoog aantal woninginbraken in bepaalde deelgemeenten, in het bijzonder Sint-Gillis, en het grote onveiligheidsgevoel dat dit bij de bevolking veroorzaakte.
diefstal en/of inbraak - uit woningen
onveiligheidsgevoel
14/12/2015 - 17:09
In het uitgevoerde project “Gezond (t) Huis Knokke-Heist” werd een leegstaande woning inhoudelijk ingericht rond gezond, veilig en energiezuinig wonen.
evacuatieplan
preventiehuis
rookmelder
diefstalpreventieadviseurs (dpa's)
brandpreventieadviseur
27/10/2015 - 12:33
In een vorig artikel hadden we het over de invloed van het ontwerp en de inrichting van een woonwijk op het aantal overtredingen en het (on)veiligheidsgevoel. In dat verband stelt de Association of Chief Police Officers een reeks principes voor met...
diefstal en/of inbraak - uit woningen
onveiligheidsgevoel
15/06/2015 - 14:09
Algemene doelstelling van het project: Kwaliteitskader sociale huisvesting Hoe werkt het project?
technopreventie
sociale huisvestingsmaatschappijen
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
25/02/2015 - 15:32
Algemene doelstelling van het project: Inbraak en/of de onveiligheidsgevoelens bij senioren voorkomen, aan het licht brengen en verminderen.
technopreventie
senioren
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal met list
25/02/2015 - 12:11
Wie het slachtoffer wordt van een woninginbraak, ondervindt hier vaak grote gevolgen van: er is niet alleen het geleden verlies, maar ook de te herstellen schade en de emotionele impact. Het aantal inbraken is de laatste jaren bovendien toegenomen....
diefstal en/of inbraak - uit woningen
23/02/2015 - 16:46
Algemene doelstelling van het project: Verstrekken van een kwaliteitsvol diefstalpreventief advies aan particulieren. Hoe werkt het project?
diefstalpreventieadviseurs (dpa's)
vrijwilligersorganisaties
diefstal en/of inbraak - uit woningen
23/02/2015 - 16:13
Dhr. Vandenbruwaene, Procureur-generaal te Antwerpen gaf tijdens de tweede Staten- Generaal Diefstal in Woningen een toelichting omtrent de gerechtelijke visie op de strijd tegen diefstal in woningen.
diefstal en/of inbraak - uit woningen
17/12/2014 - 15:59
De inbraakmonitor brengt alle cijfers in verband met inbraak samen. Het doel is de analyse van het fenomeen inbraak te vereenvoudigen. Die analyses helpen om gerichtere acties te organiseren. Dat is belangrijk want het aantal woninginbraken blijft...
diefstalpreventieadviseurs (dpa's)
diefstal en/of inbraak - uit woningen
09/12/2014 - 17:57
Doel  van deze brochure is om kennis te delen en te inspireren met het oog op een nog meer gedreven en gezamenlijke aanpak van het inbraakfenomeen en dit zowel proactief, preventief als reactief.
diefstal en/of inbraak
diefstal en/of inbraak - uit woningen
28/11/2014 - 10:59
Statistieken De politiële criminaliteitstatistieken inzake woninginbraken kennen de voorbije jaren een stijgende trend.  Met 75.268 geregistreerde  feiten (woninginbraken in strikte vorm) in 2012 kent dit fenomeen een triest hoogtepunt...
diefstalpreventieadviseurs (dpa's)
diefstal en/of inbraak
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
27/02/2014 - 16:32
Tijdens de Staten-Generaal Diefstal in Woningen in 2013 werden de krachten van verschillende partners zoals de lokale, regionale en federale overheden gebundeld in de strijd tegen inbraken. De deelnemers komen uit de academische wereld, preventie,...
diefstal en/of inbraak
diefstal en/of inbraak - uit woningen
27/02/2014 - 16:58
De Algemene Directie Veiligheid en Preventie werkt al 20 jaar aan de preventie van diefstal in woningen. De voorbije jaren zijn er verschillende initiatieven op poten gezet om een optimale dienst voor diefstalpreventie te garanderen ten aanzien van...
diefstalpreventieadviseurs (dpa's)
diefstal en/of inbraak
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
20/02/2014 - 18:36
Staten-Generaal Diefstal in Woningen 2014 Resultaten van het Actieplan 2014 n.a.v. de 1e Staten-Generaal Diefstal in Woningen (.pdf)De uitvoering van een beleid ter bestrijding van inbraken binnen een lokale politiezoneCriminaliteitspreventie...
diefstal en/of inbraak
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
20/02/2014 - 18:00
Cryptische tekens op de stoep? Vreemd geschrift op de gevel of garagepoort? Opgelet, het zouden wel eens inbraaksymbolen kunnen zijn. Inbrekers die in georganiseerde bendes werken, brengen die aan om informatie achter te laten: wanneer zijn de...
diefstal en/of inbraak
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
10/06/2013 - 10:32
Politiemensen en hun letterwoorden...
sociale controle (bevorderen van)
lokale politie
wijkagent
diefstal en/of inbraak
diefstal en/of inbraak - uit woningen
09/06/2013 - 13:44
Het doel van dit onderzoek is het perspectief van de dader te introduceren in het preventiedebat en op basis daarvan aanbevelingen te formuleren naar het preventiebeleid toe.  
integraal veiligheidsplan
diefstal en/of inbraak - uit woningen
20/02/2007 - 11:52