Kennisdatabank: opleiding

De opleidingsmodule ‘iCoach’ bereidt politiemensen en preventieambtenaren voor om het thema online veiligheid op een goede manier in klasverband te bespreken. Het is met andere woorden een ‘train the trainer’-programma. Het programma leidt vooral...
opleiding
communicatie en sensibilisering
opleidingen, cursussen, trainingen voor burgers
jeugd
20/07/2016 - 10:00
De ambtenaren van Lanaken kregen als eerste een opleiding op maat om de radicalisering in hun gemeente te bestrijden. Half maart 2016 richtte de gemeente Lanaken een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) op. De gemeente had al een strategisch...
opleiding
veiligheids- en preventieplan
radicalisme
20/07/2016 - 10:21
Logo van Bounce
De BOUNCE Resilience Tools zijn een preventief programma tegen radicalisering voor jongeren, hun ouders en eerstelijnswerkers, ontwikkeld door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met Arktos vzw, dat bestaat uit 3 tools: BOUNCE Young: een...
opleiding
jeugd
radicalisme
weerbaarheid
01/07/2016 - 14:39
Jihadist en radar logo
RADAR is ontwikkeld door Radaradvies. Het is een op maat gemaakte basisopleiding van 1 dag bestaande uit 3 onderdelen: wat is radicalisering?Hoe herken ik de verschijningsvormen?Wat kan ik doen, wat moet ik doen en wat kan ik beter niet doen? De...
opleiding
radicalisme
25/06/2015 - 14:05
logo ISDEP
ISDEP (Improving Security By Democratic Participation) is een opleiding die is gebaseerd op de Europese Commissie Counter Terrorism strategy. ISDEP heeft als doelstelling te voorkomen dat EU onderdanen zullen overgaan tot terrorisme en de factoren...
opleiding
radicalisme
25/06/2015 - 13:50
rookmelder
Brandveiligheid is een zaak van iedereen. Iedereen draagt hierin zijn of haarverantwoordelijkheid. Maar als brandpreventieadviseur (BPA) kan je een groot verschilmaken, het goede voorbeeld geven, zorgen dat de boodschap massaal verspreid wordten...
opleiding
brandpreventieadviseur
01/03/2015 - 15:04
Dit onderzoek reikt een aantal handvaten aan om de leiderschapsontwikkeling voor Belgische politieleiders uit te werken.  
opleiding
federale politie
spoorwegpolitie
lokale politie
18/11/2010 - 18:08
Dit onderzoek beoogt te voorzien in het ontwerp en uniformering van een opleiding voor alle personen die tewerkgesteld zijn in een veiligheids- en preventieberoep.In eerste instantie gaat het om het inventariseren van de voorwaarden – in brede zin...
gemeenschapswacht
bewaking
opleiding
20/08/2007 - 12:54