Kennisdatabank: Gemeente

Algemene doelstelling van het project:
festiviteiten en evenementen
festivals
07/06/2016 - 14:57
Voornaamste doelstelling van het project:
alcohol
brand
drugs
geweld
terrorisme
06/06/2016 - 15:39
Globale doelstelling van het project:Zoveel mogelijk beperken van de risico’s op geweld tijdens evenementen. Werking van het project
festiviteiten en evenementen
geweld
09/05/2016 - 14:27
Algemene doelstelling van het project:
aanpak
verkeersactieplan
09/05/2016 - 13:13
Algemene doelstelling van het project
preventiedienst
overlast
09/05/2016 - 13:33
Globale doelstelling van het project:
aanpak
alcohol
drugs
09/05/2016 - 11:21
Algemene doelstelling van het project:
Fietsveiligheid
09/05/2016 - 10:43
Vanaf 2005 zijn overal het aantal woninginbraken beginnen stijgen, zo ook in Schelle.
technopreventie
bouwplanadvies
13/01/2016 - 11:20
Er heerste een inbraakgolf in Ronse in 2009 dus er was nood aan het nemen van dringende beveiligingsmaatregelen. De burgers waren niet tevreden, men vond dat de politie en de stad niets deden.
technopreventie
diefstalpreventieadviseurs (dpa's)
diefstal en/of inbraak - uit woningen
buurtinformatienetwerk
13/01/2016 - 10:56
De pakkans verhogen voor inbrekers, dit vooral om het fenomeen namiddaginbraken tegen te gaan.
wijkwerking
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
15/12/2015 - 10:48
DNA (Deprived Neighbourhood Approach) is een Europees samenwerkingsverband dat kadert in het INTERREG IV A 2 Zeeën-programma waarbij de stad Antwerpen, het OCMW Kortrijk, Medway Council en de gemee
buurtwerk
kansarmenwerking
gebrek aan sociale cohesie
14/12/2015 - 16:32
Binnen DNA willen de vier partnersteden een verregaande bottom-up aanpak uitwerken en proefdraaien , die resulteert in eigenaarschap op en rond het De Coninckplein.
buurtwerk
kansarmenwerking
14/12/2015 - 16:52
Sinds september 2013 werkt het project «Ladies Clic» met een groep van ten minste 8 vrouwen, die huiselijk geweld (hebben) ervaren.
vrouwen
intrafamiliaal geweld
07/12/2015 - 11:55
Iedereen kent G.P.S.  G.P.S.-U. daarentegen...
applicatie
overlast
03/12/2015 - 11:21
Het buurtinformatienetwerk Schelde is geen BIN zoals de andere.
gebrek aan sociale cohesie
buurtinformatienetwerk
buurt
03/12/2015 - 11:50
De stad Namen schaart zich achter een evolutieve technologische dynamiek aan de hand van deze maatregel inzake overdracht van gegevens met betrekking tot problemen in verband met:
gemeenschapswacht
applicatie
netheidsproblemen
01/12/2015 - 15:19
Iedere burger die begaan is met de netheid van zijn buurt en die gemotiveerd is om actie te ondernemen, kan zich ontpoppen tot een Mister of Miss Proper in Tubeke.
overlast
netheidsproblemen
24/11/2015 - 10:31
Het verkleinen van de digitale kloof, vermindert de existentiële onveiligheid van de senioren. Maar we moeten hen wel wapenen tegen pogingen van fraude en oplichting op het internet.
communicatie en sensibilisering
buurthuizen
senioren
diefstal met list
oplichting
04/11/2015 - 16:10
In 2012 heeft de stad Charleroi, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken, Royal Charleroi Sporting Club en de Pro League, een sensibiliseringscampagne over het gevaar van het gebruik van pyro
voetbalveiligheid
fancoaching
supportersclub
voetbalclubs
voetbalsupporters
04/11/2015 - 11:49
Relais van het Park is een sociaal en recreatief «buffet» in het Rasquinetpark in Schaarbeek. Een groen park met:
sociale controle (bevorderen van)
wijkontwikkeling
buurthuizen
buurtwerk
jeugdwerk
03/11/2015 - 12:20
Het jongerenontmoetingshuis Jakkedoe is een plek in Menen waar ontmoeting en vrijetijdsbesteding voor jongeren van 12 tot 25 jaar wordt georganiseerd.
jongerenontmoetingscentrum
27/10/2015 - 11:33
De bibliotheek van Genk is een open glazen huis op het nieuwe stadsplein, recht tegenover het station.
sociale controle (bevorderen van)
vrijwilligersorganisaties
jeugd
overlast
27/10/2015 - 11:33
Voortaan bestaat in Brugge de mogelijkheid om je fiets van thuis uit te labelen.
fietsgraveren
27/10/2015 - 11:33
Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve, ambulante behandelingsmethode voor antisociaal en delinquent gedrag bij jongeren, waarbij de MST-begeleider het gezin meerdere malen per week in de t
jeugdwerk
jeugd
27/10/2015 - 11:33
Iedereen vindt het prettig om in een nette, propere gemeente te leven. De gemeentelijke administratieve sancties zijn één van de instrumenten die het gemeentebestuur al sinds 2005 inzet.
applicatie
gemeentelijk administratieve sancties (gas)
27/10/2015 - 11:33
De dienst gemeenschapswachten en de preventiedienst van de stad Roeselare, de wijkinspecteurs en de preventiedienst van de politiezone RIHO, de preventiedienst van de brandweerzone MidWest, en de d
gemeenschapswacht
fietsgraveren
diefstalpreventieadviseurs (dpa's)
brandpreventieadviseur
wijkwerking
27/10/2015 - 11:33
Bij de Preventiedienst van de stad Hasselt is er een nieuwe kracht aan de slag: geen enkel veiligheidsthema gaat hij uit de weg! Zijn taak?
diefstal en/of inbraak
27/10/2015 - 11:33
Burgers hechten veel belang aan een nette en veilige leefomgeving, dit blijkt uit de laatst uitgevoerde veiligheidsmonitor (2011).
gemeentelijk administratieve sancties (gas)
overlast
netheidsproblemen
hondenpoep
sluikstorten
27/10/2015 - 11:33
De Lommelse jeugdverenigingen trekken brandveilig op kamp.
brandweer
jeugdverenigingen
brand
27/10/2015 - 11:33
Algemene doelstelling van het project:De communitywerking van KAA Gent wil kansen creëren voor Gentenaars uit kansengroepen. Het project:
kansarmenwerking
supportersclub
voetbalclubs
kansarmen
voetbal
25/02/2015 - 15:01
Algemene doelstelling van het project: Jeugd brandveilig in beweging Hoe werkt het project?
jeugdverenigingen
jeugd
25/02/2015 - 11:20
Algemene doelstelling van het project:De brandweer wil de bevolking zo veel mogelijk sensibiliseren omtrent brandveiligheid.
evacuatieplan
opleidingen, cursussen, trainingen voor burgers
rookmelder
brand
woningbrand
25/02/2015 - 11:27
Algemene doelstelling van het project: Inbraak en/of de onveiligheidsgevoelens bij senioren voorkomen, aan het licht brengen en verminderen.
technopreventie
senioren
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal met list
25/02/2015 - 11:11
‘Recepten voor een betere buurt’ is een reeks van 6 bijeenkomsten waarbij de interactie en de dialoog tussen senioren en andere bevolkingsgroepen (allochtonen, jongeren,...) centraal staat en bevor
senioren
19/09/2014 - 15:12
De omgevingsfactoren verbeteren en het leefkader onderhouden
senioren
19/09/2014 - 14:47