Kennisdatabank: Provincie

In de regio Antwerpen bestaat er een grote samenwerking tussen de verschillendepolitiezones. Reeds 20 à 15 jaar geleden kreeg men te maken met rondtrekkende
toegangscontrole
lokale politie
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
15/12/2015 - 17:13
De drempel voor inbraakpreventief advies verlagen door mensen de mogelijkheid te bieden om zelf een virtueel advies te genereren
applicatie
diefstal en/of inbraak
14/12/2015 - 17:22
Algemene doelstelling van het project: Het verhogen van de brandveiligheid bij mensen voor wie de brandveiligheid door allerlei omstandigheden de laagste prioriteit is.
openbare centra voor maatschappelijk welzijn (ocmw)
brand
02/03/2015 - 10:38
Algemene doelstelling van het project: Komen tot een sluitende casusgerichte IFG-aanpak voor allerlei kwetsbare bevolkingsgroepen
allochtonen
vrouwen
intrafamiliaal geweld
25/02/2015 - 14:49
Algemene doelstelling van het project: Verhoogd bewustzijn van risico op brandwonden en op termijn het terugschroeven van het aantal kinderen met brandwonden.
lessenpakketten
ouders
leerlingen
brand
school
25/02/2015 - 12:07
Doel  van deze brochure is om kennis te delen en te inspireren met het oog op een nog meer gedreven en gezamenlijke aanpak van het inbraakfenomeen en dit zowel proactief, preventief als reactief.
diefstal en/of inbraak
diefstal en/of inbraak - uit woningen
28/11/2014 - 09:59