Kennisdatabank: gemeentelijk administratieve sancties (gas)

Artikel 52 van de GAS-wet bepaalt dat de minister van Binnenlandse Zaken tweejaarlijks aan het Parlement verslag moet uitbrengen over de toepassing van de GAS-wet. Dat verslag geeft een overzicht van het aantal GAS-boetes die werden opgelegd, voor...
gemeentelijk administratieve sancties (gas)
20/07/2016 - 09:51
Iedereen vindt het prettig om in een nette, propere gemeente te leven. De gemeentelijke administratieve sancties zijn één van de instrumenten die het gemeentebestuur al sinds 2005 inzet.
applicatie
gemeentelijk administratieve sancties (gas)
27/10/2015 - 12:33
Burgers hechten veel belang aan een nette en veilige leefomgeving, dit blijkt uit de laatst uitgevoerde veiligheidsmonitor (2011).
gemeentelijk administratieve sancties (gas)
overlast
netheidsproblemen
hondenpoep
sluikstorten
27/10/2015 - 12:33
sluikstort
Sinds 1 januari 2014 worden de gemeentelijke administratieve sancties geregeld door de wet van 24 juni 2013, door 6 Koninklijke Besluiten en 1 Ministerieel Besluit. Artikel 119bis uit de Nieuwe Gemeentewet werd herleid tot 1 zinnetje en artikel...
gemeentelijk administratieve sancties (gas)
05/11/2014 - 17:00
Dit project is een onderzoek naar de kenmerken en de maatschappelijke evolutie van bestuurlijke sanctionering. Het doel is de ontwikkeling van een steekkaart voor beleidskeuzes tegen handhavingstekorten. Het onderzoek concentreert zich rond twee...
gemeentelijk administratieve sancties (gas)
gemeentereglement
politiereglement
sanctionerend ambtenaar
05/07/2007 - 15:48
Het doel van het onderzoek is een evaluatie van de toepassing van de wet betreffende de administratieve sancties in de gemeenten. Hiervoor worden twee onderzoeksluiken doorlopen. In de eerste onderzoeksfase worden volgende onderzoeksvragen...
gemeentelijk administratieve sancties (gas)
20/08/2006 - 12:19