Kennisdatabank: gemeentereglement

Dit project is een onderzoek naar de kenmerken en de maatschappelijke evolutie van bestuurlijke sanctionering. Het doel is de ontwikkeling van een steekkaart voor beleidskeuzes tegen handhavingstekorten. Het onderzoek concentreert zich rond twee...
gemeentelijk administratieve sancties (gas)
gemeentereglement
politiereglement
sanctionerend ambtenaar
05/07/2007 - 15:48