Kennisdatabank: opleidingen, cursussen, trainingen voor burgers

De opleidingsmodule ‘iCoach’ bereidt politiemensen en preventieambtenaren voor om het thema online veiligheid op een goede manier in klasverband te bespreken. Het is met andere woorden een ‘train the trainer’-programma. Het programma leidt vooral...
opleiding
communicatie en sensibilisering
opleidingen, cursussen, trainingen voor burgers
jeugd
20/07/2016 - 10:00
Algemene doelstelling van het project:De brandweer wil de bevolking zo veel mogelijk sensibiliseren omtrent brandveiligheid.
evacuatieplan
opleidingen, cursussen, trainingen voor burgers
rookmelder
brand
woningbrand
25/02/2015 - 12:27
Algemene doelstelling van het project: Preventiedoelstellingen verruimen door structurele samenwerking met de vrijwilligers.
Fietsveiligheid
fietsgraveren
opleidingen, cursussen, trainingen voor burgers
diefstalpreventieadviseurs (dpa's)
vrijwilligersorganisaties
25/02/2015 - 10:56