Kennisdatabank: evacuatieplan

Rookmelders redden levens
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost en vzw Oscare slaan de handen in elkaar en willen een halt toeroepen aan het verontrustend aantal doden door brand. De oplossing is het plaatsen van voldoende rookmelders en het bespreken en inoefenen van een...
evacuatieplan
rookmelder
brandpreventieadviseur
brandweer
brand
21/06/2017 - 10:22
In het uitgevoerde project “Gezond (t) Huis Knokke-Heist” werd een leegstaande woning inhoudelijk ingericht rond gezond, veilig en energiezuinig wonen.
evacuatieplan
preventiehuis
rookmelder
diefstalpreventieadviseurs (dpa's)
brandpreventieadviseur
27/10/2015 - 12:33
Jarenlang waren evacuatieoefeningen in jeugdlokalen een zorgenkind van de dienst Jeugd & Sport van de stad Beringen en de post Beringen (hulpverleningszone Zuid-West Limburg).
evacuatieplan
brandpreventieadviseur
brandweer
jeugd(bewegings)groepen
brand
27/10/2015 - 12:33
Algemene doelstelling van het project:De brandweer wil de bevolking zo veel mogelijk sensibiliseren omtrent brandveiligheid.
evacuatieplan
opleidingen, cursussen, trainingen voor burgers
rookmelder
brand
woningbrand
25/02/2015 - 12:27
Een werkboekje van het Brandweer Informatie Centrum (Brandweer Zone Antwerpen) 
evacuatieplan
brandpreventieadviseur
school
30/09/2014 - 09:06
Presentatiebrochure BIC
evacuatieplan
rookmelder
brandpreventieadviseur
brandweer
school
30/09/2014 - 09:29