Kennisdatabank: buurtinformatienetwerk

Het aantal BIN’s blijft sterk toenemen. Eind september waren er in ons land 919 buurtinformatienetwerken. Dat zijn er 202 meer dan begin 2015. Vooral in Wallonië is de toename opvallend. Op anderhalf jaar tijd steeg het aantal...
buurtinformatienetwerk
buurtinformatienetwerk zelfstandigen (bin-z)
07/12/2016 - 17:17
Er heerste een inbraakgolf in Ronse in 2009 dus er was nood aan het nemen van dringende beveiligingsmaatregelen. De burgers waren niet tevreden, men vond dat de politie en de stad niets deden.
technopreventie
diefstalpreventieadviseurs (dpa's)
diefstal en/of inbraak - uit woningen
buurtinformatienetwerk
13/01/2016 - 11:56
Binnen het kader van het project ‘Police veille’ houden de lokale politiedienstenal jarenlang woningtoezicht tijdens de vakantie. De politiezone Vesdre wou dit
toezicht
toezicht door vrijwilligers
vakantietoezicht
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
17/12/2015 - 11:12
De politiezone Condroz-Famenne, die instaat voor de gemeenten Ciney, Hamois, Havelange en Somme-Leuze, ligt ten zuiden van de vallei van Samber en Maas in de Naamse Condroz, met uitzondering van So
buurtinformatienetwerk
10/12/2015 - 16:36
Het buurtinformatienetwerk Schelde is geen BIN zoals de andere.
gebrek aan sociale cohesie
buurtinformatienetwerk
buurt
03/12/2015 - 12:50
De formule van een Buurtinformatienetwerk (afgekort BIN) is eenvoudig: binnen een welbepaalde buurt werken de burgers samen met de lokale politie om inbraakpogingen of andere verdachte handelingen op te merken en te melden. Meer hier over in het...
buurtinformatienetwerk
24/11/2015 - 17:34
Het was en is onze bedoeling om mensen te stimuleren om verdachte handelingen te melden. Sociale controle en waakzaamheid van de burgers leiden tot een grotere veiligheid.
aangifte en melding
sociale controle (bevorderen van)
diefstal en/of inbraak
buurtinformatienetwerk
27/10/2015 - 12:33
Definitie Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. De actoren van het project zijn de burgers, de coördinator en de lokale politie.   De formule van de BIN’s is...
buurtinformatienetwerk
23/09/2015 - 15:56
In dit onderzoek trachten we een antwoord te bieden op de volgende onderzoeksvraag: hoe kunnen verwachtingen en doelstellingen over burgerparticipatie inzake veiligheidsbeleid van overheid en burger op een succesvolle wijze op elkaar worden...
buurtvaders
informatie voor de burger
burgers
wijkwerking
wijkagent
20/10/2008 - 09:23
De afgelopen 15 jaar ontstond, onder meer vanuit de stimulans van de veiligheids- en samenlevingscontracten en de fondsen ter beschikking van het Stedelijk Beleid, een zeer grote variëteit aan de ‘nieuwe beroepen in de veiligheid’.  Slechts enkelen...
gemeenschapswacht
adviseur integraal veiligheidsbeleid
integraal veiligheidsplan
veiligheids- en preventieplan
zonaal veiligheidsplan
06/12/2005 - 07:06