Kennisdatabank: sociale media

Politiezone Het Houtsche (Beernem, Oostkamp, Zedelgem) schakelt WhatsApp, een gratis berichtendienst voor smartphones, in om diefstallen in bedrijven te bestrijden. Bedrijfsleiders van industrieterreinen binnen de zone kunnen met de politie en met...
aangifte en melding
sociale media
buurtinformatienetwerk zelfstandigen (bin-z)
13/01/2016 - 16:56
Whatsapp bij Politiezone GRENS - 5350
sociale media
lokale politie
diefstal en/of inbraak
04/01/2016 - 15:12
Toepassing van WhatsApp
aangifte en melding
sociale media
lokale politie
04/01/2016 - 15:20
INBRAAKPREVENTIE: Het gebruik van sociale media bij burgerparticipatie. Een veiliger bedrijventerrein dankzij WhatsApp
sociale media
diefstal en/of inbraak
04/01/2016 - 13:16
Inbraakpreventie: het gebruik van sociale media bij burgerparticipatie Prévention des cambriolages : l’utilisation des médias sociaux dans le cadre de la participation citoyenne  
sociale media
lokale politie
diefstal en/of inbraak
04/01/2016 - 13:22
iCoach Childfocus Dag van de veiligheid 2015
applicatie
sociale media
website
jeugd
17/12/2015 - 13:03
Onze lokale politie heeft ervoor gekozen een Facebookpagina aan te maken om de burgers te informeren en te adviseren. Dat maakt aldus interactie mogelijk.
sociale media
lokale politie
24/11/2015 - 11:24
NETFLIK AMOW is een Facebookpagina, waarbij jongeren via een privebericht een vraag kunnen stellen over cyberpesten aan de politie.
sociale media
pesten
27/10/2015 - 12:33