Aangepaste basisnormen kunnen ook voor oudere gebouwen

De regels die het aangepaste KB Basisnormen oplegt aan nieuwe gebouwen, kunnen ook worden toegepast aan oudere gebouwen. Daarvoor werd een nieuwe alinea toegevoegd aan artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994.

Toepassing

Het toepassingsgebied van deze voorschriften is verbonden aan de datum van de aanvraag voor de bouw van een gebouw. Strikt genomen gelden deze nieuwe voorschriften dus alleen voor de gebouwen die nog moeten worden opgericht en waarvoor de aanvraag voor de bouw ervan pas na 1 april 2017 gebeurt. Ze gelden normaliter dus niet voor gebouwen die al gebouwd zijn of die men momenteel aan het bouwen is.

Het is logisch dat een gebouw dat al gebouwd is deze voorschriften niet moet toepassen (want het is al gebouwd), maar het is niet altijd logisch dat een gebouw dat reeds is gebouwd deze voorschriften niet kan toepassen. Innovaties die voor de nieuwe gebouwen mogen worden toegepast, zouden ook voor de oudere gebouwen moeten kunnen worden toegepast.

► Om daaraan tegemoet te komen, heeft de wetgever aan nieuwe alinea toegevoegd aan artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994: “Ongeacht of een technische specificatie een versoepeling of een verzwaring van de eis inzake brandveiligheid inhoudt, geldt dat een gebouw wordt verondersteld eveneens aan bepaalde technische specificaties te voldoen indien dit gebouw aan de overeenstemmende technische specificaties voldoet die van toepassing zijn op een willekeurig gebouw van dezelfde categorie waarvoor de aanvraag voor de bouw later werd ingediend.”

Voorbeeld

Een middelhoog gebouw waarvoor op 23 juni 2014 een bouwaanvraag werd ingediend, dient te voldoen aan de voorschriften die op dat moment golden voor verticale kokers ((dus een permanente verluchting). Maar het mag het mag ook voldoen aan de voorschriften voor verticale kokers van een middelhoog gebouw zoals die na 1 april 2017 gelden, dus niet-permanent verlucht met een gemotoriseerde klep.

Geen verplichting

  • Dit is van toepassing bij zowel versoepeling als bij verzwaring, maar het zal uiteraard vooral bij versoepelingen interessant zijn.
  • Het is ook van toepassing bij overeenstemmende technische specificaties. De bouwheer moet niet alle voorschriften van de nieuwe teksten toepassen, maar alleen degene die over hetzelfde handelen, in dit geval dus verticale technische kokers. Het moet wel gaan om gebouwen van dezelfde categorie, in dit voorbeeld middelhoge gebouwen.
  • De toepassing van de nieuwe alinea is geen verplichting. Het oude voorschrift is ook nog altijd geldig.

Het uitgebreide artikel 2 geldt voor alle bijlagen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 en dus ook voor versoepelingen of verzwaringen die in het verleden al bestonden, zoals groendaken.

Artikel gegevens

Taal waarin het artikel verscheen:
  • NL
  • FR
Thema's:
  • brandweer
  • brand
  • woningbrand