Actieplan met meerdere projecten om inbrekers te vatten en te ontmoedigen

Inhoud:

Doel en doelstellingen

In de regio Antwerpen bestaat er een grote samenwerking tussen de verschillende
politiezones. Reeds 20 à 15 jaar geleden kreeg men te maken met rondtrekkende
dadergroepen en woninginbraken. Hierop bedacht men een reeks projecten om
dit terug te dringen. Alle projecten variëren in schaal maar hebben ongeveer
dezelfde werking en doelstelling.

De oorspronkelijke doelstelling was altijd om daders te onderscheppen en om burgers gerust te stellen.

Bij de grote acties voornamelijk antigoon en in mindere mate Hadoc onderschepte de politie veel vaker andere soort criminelen dan inbrekers. Dit was dan ook één van de redenen waarom sommige politiechefs niet meer gemotiveerd waren voor het project antigoon.

Hierdoor werd het belangrijk om de doelstellingen te herschrijven. Men ging niet enkel meer focussen op het vatten van daders maar ook op het ontraden van inbraken, het veiligheidsgevoel van de burger verhogen, aandacht van de media voor inbraken...
Een bijkomende doelstelling voor het project Widca is dat dit soms wordt opgezet door jonge kandidaten middenkaders. Ze moeten dit doen als vorming. Uiteraard worden ze hierin bijgestaan door een ervaren middenkader.

Doelgroep

Rechtsreeks: de rondtrekkende dadergroepen + occasionele daders.
Onrechtstreeks: de burger, verhoging van het veiligheidsgevoel

Realisatie

Antigoon

Dit project werd opgestart om rondtrekkende daders te onderscheppen. Het project liep altijd in de nacht. Men begon eraan in de vooravond omdat op dat moment de rondtrekkende daders vanuit de grootsteden naar de randgemeentes kwamen. De politie probeerde hen te onderscheppen door zich te positioneren bij afritten van grote wegen of door rijkere wijken volledig af te sluiten (alle toegangswegen controleren).

Men poogde hiermee om de randgemeentes rond Antwerpen ‘hermetisch’ af te sluiten. Ook de bussen, trams en treinen werden gecontroleerd. Er was een combinatie van zichtbare patrouilles, anonieme wagens en soms werkten er ook voetpadpatrouilles aan mee. Het was altijd belangrijk om de burgers uit te leggen waarom ze gecontroleerd werden. Wanneer ze hoorden dat het om een actie ging tegen inbraken waren de meesten positief.

Deze actie werd 2 à 3 maal per jaar uitgevoerd.

Hadoc

Op het moment dat strategische analisten een piek van woninginbraken in een bepaalde wijk bemerkten gaan de politiezones snel een actie op poten zetten. Deze acties zijn gelijkaardig met Antigoon maar kleinschaliger. Men gaat ook hier ingangs- en uitgangswegen van de bepaalde wijk controleren. Ook hier is er een samenwerking tussen de zones al is er een opsplitsing tussen de politiezones ten noorden van Antwerpen en ten zuiden om te voorkomen dat mensen te ver zouden moeten gaan.

Opnieuw werd er afwisselend gewerkt met ofwel vaste zichtbare patrouilles ofwel met anonieme en soms ook in een combinatie van beide.

De actie Hadoc vond ongeveer 2 maal per maand plaats.

Heklagoon

Dit is een project dat enkel binnen de politiezone Hekla plaatsvindt. Wanneer de interventieploegen ‘s nachts niet met oproepen belast zijn dan is het de bedoeling dat ze zich positioneren op belangrijke invalswegen om de auto’s die passeren te controleren.
Dit is een doorlopend project.

Widca

Deze afkorting staat voor ‘WoningInbraak Door Controles Aanpakken’. Verschillende malen in de maand houdt de dienst inbraakpreventieacties in hun eigen zone. De werking volgt het principe van Hadoc. Men gaat hier geen welbepaalde buurt frequenteren, maar men concentreert zich echter wel op de uren tussen 15u en 20u omdat dan de meeste inbraken gebeuren.

Soms participeren er maar 4 politieagenten aan deze actie en andere keren zijn dit er 20. Dit hangt af van de beschikbaarheid.

Ondanks het feit dat deze actie volledig in de eigen zone plaatsvindt is er toch een samenwerking met de politiezone Rupel.

Resultaten

Positief:

 • Gezamenlijke aanpak werkt afschrikkend
 • Lage kost
 • Het concept informatiegestuurde politiezorg wordt hier duidelijk geïmplementeerd
 • Men onderschept een hele resem van criminelen.
 • Veel media aandacht
 • Burgemeesters, en bij grote actie zelfs de gouverneur, waren meestal enthousiast over de ondernomen actie.
 •  Burgers reageerden zeer positief, er was een verhoogd veiligheidsgevoel.

Negatief:

 • Heel intensief, vergt veel van de verschillende politiezones. Hierdoor liggen de acties antigoon en hadoc stil.
 • Er worden weinig inbrekers gevat.
 • De acties zijn maar tijdelijk, daarna gaan de inbraken gewoon door
 • Tijdens de actie hadoc verleggen de inbraken zich gewoon naar een andere buurt.

Budget

De grootste kost is de personeelsinzet, vooral de grotere acties zijn heel intensief. Maar als je kijkt naar Widca is dit gewoon een efficiëntere inzet van de reeds aanwezige ploegen.

Projectgegevens

Organisatoren (initiatiefnemers):
 • PZ Hekla
Partners van de organisatie:
 • Strategische analisten
 • AIK
 • Securitas
 • Dirco’s en parketmagistraten
 • Federale politie
 • Naburige zones
 • Politiezone Rupel
Taal:
 • Nederlands
Actieradius:Provincie
Thema's:
 • toegangscontrole
 • lokale politie
 • diefstal en/of inbraak - uit woningen
 • diefstal en/of inbraak - uit appartementen

Meer info

Contact

Commissaris Werner Van Hoeck (PZ Hekla) Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Tel. 03 444 00 00 – Gsm 0485 66 52 53

Links

Bestandsbijlage


Deze goede praktijk is één van de outputs van het Europees project Domestic Burglary. Dit project heeft gelopen van  oktober 2013 t.e.m. december 2014. Ondertussen kunnen zich er dus nieuwe ontwikkelingen voorgedaan hebben in het verloop van deze praktijken. Contacteer ons om wijzigingen te melden.