ANPR: een netwerk van bewakingscamera’s en nummerplaatlezers helpt de politie bij de criminaliteitsbestrijding en de verkeershandhaving.

Inhoud:

Doel en doelstellingen

Bescherming van alle 120.000 inwoners van de politiezone tegen mobiel banditisme alsook verkeershandhaving.

Realisatie

1/ De module “klassieke bewakingscamera’s”

In geval van ernstige feiten kunnen de beelden in de buurt herbekeken worden om de dader op te sporen. Met de bewakingscamera’s - nummerplaatlezers, de borden die deze slimme camera’s aankondigen en de ‘module bewakingscamera’s’ op de server, worden meerdere doelstellingen nagestreefd:

 • preventie van misdrijven;
 • daders ontraden om misdrijven te plegen;
 • Misdrijven ophelderen en de pakkans verhogen;
 • Een efficiëntere aanpak van rondtrekkende dadergroepen van woninginbraken, inbraken in bedrijven en handelspanden, ramkraken, e.d.
 • Het toenemend fenomeen van verkeersongevallen met vluchtmisdrijven terugdringen.

2/ De module “blacklistcontrole”

De nummerplaat van ieder voorbijrijdend voertuig wordt gelezen en vergeleken met lijsten van op te sporen voertuigen (gestolen voertuigen, niet verzekerde voertuigen, geseinde voertuigen, ...). Indien er een op te sporen voertuig passeert voorbij een camera, geeft dat een melding op onze dispatching en dan kan deze de interventieploegen aansturen om het op te sporen voertuig te zoeken. Met de ‘module blacklistcontrole’ worden meerdere doelstellingen nagestreefd:

 • Geseinde personen en voertuigen doeltreffend opsporen;
 • Gericht toezicht op bepaalde daders verhogen;
 • De pakkans inzake niet-verzekerd voeren en rijden met niet-gekeurde voertuigen verhogen.

3/ De module “trajectcontrole”

De nummerplaat van ieder gepasseerd voertuig wordt gelezen door een eerste camera en bijvoorbeeld enkele kilometers verder door een tweede camera. De afstand tussen deze camera’s, gedeeld door de doorreistijd, geeft de gemiddelde snelheid. Indien deze gemiddelde snelheid hoger ligt dan de toegelaten snelheid volgt er een
Turnhout ANPR verkeersboete.

Met de ‘module trajectcontrole’ en bijhorende verkeersborden op deze trajecten worden meerdere doelstellingen nagestreefd:

 • Ontraden van het plegen van snelheidsovertredingen;
 • Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel op deze trajecten laten dalen.

4/ De module “sluikverkeer vrachtwagens”

Op enkele plaatsen in de politiezone geldt er een verbod van vrachtwagens boven de 3,5 ton. De nummerplaten van deze vrachtwagens worden gelezen, de hoogte wordt gedetecteerd om na te kijken of het een vrachtwagen betreft, de doorreistijd wordt berekend en indien de vrachtwagen niet gelost of geladen heeft, volgt er een verkeersboete. Met de ‘module controle sluikverkeer – zwaar vervoer’ worden meerdere doelstellingen nagestreefd:

 • De leefbaarheid in bepaalde dorpskernen terug verhogen door het verbod voor vrachtwagens boven de 3.5 ton, met uitzondering voor plaatselijke bediening, beter te controleren;
 • De snelheid van de (toegelaten) vrachtwagens beter te controleren.

5/ De module “whitelistcontrole”

Deze module wordt gebruikt in combinatie met de module “sluikverkeer vrachtwagens”, maar kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden bij wegeniswerken. De nummerplaat van ieder voorbijrijdend voertuig wordt gelezen en vergeleken met een lijst van voertuigen die er mogen passeren (whitelist). Ieder voertuig dat niet op die lijst staat krijgt een verkeersboete. Met de ‘module whitelistcontrole’ worden meerdere doelstellingen nagestreefd:

 • Op plaatsen waar er een verbod geldt voor zwaar vervoer, met uitzondering voor plaatselijke bediening, dit verbod handhaven behalve voor de vrachtwagens, autobussen en ander zwaar vervoer dat wel toegang heeft;
 • Op plaatsen waar er een verbod geldt, het toegangsverbod voor gemotoriseerde voertuigen in voet- gangerszones (winkelstraten), met uitzondering van de toegelaten voertuigen, beter controleren;
 • Op plaatsen waar er een verbod geldt, het toegangsverbod voor gemotoriseerd vervoer bij eventuele wegeniswerken, met uitzondering van het plaatselijk verkeer, beter controleren.

Budget

De Ongeveer 2 miljoen € investering + 80.000 € jaarlijkse kost

Projectgegevens

Organisatoren (initiatiefnemers):
 • Politie Regio Turnhout
Partners van de organisatie:
 • AWV (Wegbeheerder)
 • Gemeente (Wegbeheerder + financiering)
 • Parket (vervolging)
Taal:
 • Nederlands
Actieradius:Politiezone
Thema's:
 • bewakingscamera's

Meer info

Contact

Roger Leys korpschef Politie Regio Turnhout Politie Regio Turnhout Noord-Brabantlaan 70 2300 Turnhout T: 0032 14408011

Links

Bestandsbijlage


Deze goede praktijk is één van de outputs van het Europees project Domestic Burglary. Dit project heeft gelopen van  oktober 2013 t.e.m. december 2014. Ondertussen kunnen zich er dus nieuwe ontwikkelingen voorgedaan hebben in het verloop van deze praktijken. Contacteer ons om wijzigingen te melden.