Architechno: les inbraakpreventie voor studenten architectuur

Inhoud:

Doel en doelstellingen

  • Architecten ertoe aanzetten om preventieve maatregelen in te bouwen in hun ontwerpen.
  • Een daling in het aantal woninginbraken is de finale doelstelling.

Doelgroep

Toekomstige architecten

Realisatie

Bij het bouwen of verbouwen van een woning is het aangewezen om voor de aanvang van de werken, dus op de tekentafel, aandacht te besteden aan mogelijke maatregelen die preventief werken ten aanzien van woninginbraak. Maar we stellen vast dat slechts weinig architecten vertrouwd zijn met deze materie. Nier verwonderlijk, want tijdens hun opleiding komt dit niet of nauwelijks aan bod. Resultaat is dan ook dat architecten slechts zelden hun klanten informeren over de mogelijkheden die er op het vlak van beveiliging bestaan. Het project Architechno is ontstaan vanuit deze problematiek

Een keer per jaar worden de leerlingen van het vijfde jaar architectuur gedurende twee uur onderricht door iemand van de preventiedienst. Tijdens die twee uur tracht men de leerlingen te overtuigen van het belang van preventieve maatregelen tegen woninginbraak. De informatie wordt overgebracht d.m.v. een powerpoint, maar evenzo d.m.v. demomateriaal zoals meerpuntsluitingen, veiligheidssloten, veiligheidscilinders, rozetten, beslagen, etc. Tot slot verspreidt de preventiemedewerker de informatiebrochures uitgegeven door Binnenlandse Zaken AD Veiligheid en Preventie.

Resultaten

Na elke les worden de studenten telkens bevraagd, dit aan de hand van een vragenlijst. Op basis hiervan kunnen we vaststellen dat het initiatief geapprecieerd wordt. De leerlingen ontdekken een materie die hun onbekend was tot dusver. Ze beseffen dat ze iets hebben bijgeleerd dat eigenlijk fundamenteel noodzakelijk is voor hun opleiding. We kunnen dus stellen dat de eerste doelstelling bereikt wordt. Wat de tweede doelstelling betreft, deze is een pak minder gemakkelijk meetbaar.

Positieve punten / meerwaarde:

Dit project bereikt met een minieme werklast en bijna verwaarloosbaar budget een maximale doelgroep. Immers, elke architect die overtuigd is van het nut van deze maatregelen, zorgt op zijn beurt voor een sneeuwbaleffect.
 

Budget

De kost voor de aanschaf van het benodigde materiaal (laptop, beamer en scherm) worden verdeeld over meerdere jaren en worden gedragen door de politiezone Luik. In totaal gaat het over 1500€. De ingezette FTE’s zijn: 1 persoon gedurende twee uur per school, en dit in drie scholen (in het Luikse).

Projectgegevens

Organisatoren (initiatiefnemers):
  • Preventiedienst Politiezone Luik
Partners van de organisatie:
  • De scholen in het Luikse waar architectuur als studierichting kan gevolgd worden
  • Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Taal:
  • Français
Actieradius:Politiezone
Thema's:
  • technopreventie
  • studenten
  • diefstal en/of inbraak

Meer info

Contact

Armand Tossings prevention@policeliege.be Preventiedienst Politiezone Luik 0473/821.723

Links

Bestandsbijlage


Deze goede praktijk is één van de outputs van het Europees project Domestic Burglary. Dit project heeft gelopen van  oktober 2013 t.e.m. december 2014. Ondertussen kunnen zich er dus nieuwe ontwikkelingen voorgedaan hebben in het verloop van deze praktijken. Contacteer ons om wijzigingen te melden.