Brandpreventietips voor evenementen

Algemene tips voor bezoekers

Campingvuurtjes en gasflessen

Als je zelf op het festival je eten wil klaarmaken of een tas koffie wil zetten met een campingvuurtje, informeer je op voorhand of dit is toegestaan en eventueel waar dit is toegelaten. Sommige organisatoren verbieden immers het gebruik van een gasvuurtje of laten dit enkel toe op specifieke locaties.
Als je zelf aan de slag gaat met een campingvuurtje, respecteer dan volgende aanbevelingen:

 • Vervang de gasfles steeds in open lucht en weg van ontstekingsbronnen vb. vuur, een sigaret,…
 • Zorg ervoor dat een gasvuurtje of gasfles niet kan omvallen of omvergelopen kan worden. Zorg voor een stevige, vlakke ondergrond
 • Vermijd het gebruik van koffergasvuurtjes. Ze hebben een verhoogd risico op ontploffen.
 • Controleer regelmatig de aansluiting van de gasfles op het campingvuurtje.
 • Draai de gasfles goed dicht wanneer je gedaan hebt met koken.
 • Berg je gasfles na gebruik op in een beschutte en goed verluchte plaats (vb. een voortent of de ruimte tussen buiten- en binnentent). Laat het nooit in volle zon staan en plaats ze altijd rechtop.

Vuur

Tentzeilen en kampeermateriaal zijn vaak gemaakt uit lichte materialen die makkelijk vuur kunnen vatten:

 • Blijf daarom op een veilige afstand van licht ontvlambare materialen, zoals een tent, wanneer je kookt of een sigaret rookt. Rook nooit in de tent.
 • Zorg dat er steeds water in de buurt is wanneer je gaat koken. Je kan dit gebruiken om materialen, die vuur vatten, te blussen en om eventuele brandwonden te koelen.
 • Opgelet: een gasvuur doof je best niet door water, maar wel door de toevoerkraan dicht te draaien.
 • Bommetjes, Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, kampvuurtjes, barbecues, … zijn door de organisatoren gewoonlijk verboden. Breng dit dus niet mee.

Specifieke tips voor organisatoren:

Algemeen

 • Aangebrachte versiering mag geen bijzonder risico voor brandveiligheid met zich mee brengen. Gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen gebruik je niet als versiering.
 • Plaats attracties en kramen voldoende ver van elkaar zodat je brandoverslag kan voorkomen. Voorzie dus voldoende tussenruimtes.
 • Overleg vooraf met de bevoegde brandweer voor de toepasselijke wetgeving, het aantal personen, de te respecteren afstanden en doorgangsbreedtes, de vereiste blusmiddelen en de bereikbaarheid ervan, …
 • Laat nooit meer mensen toe dan het maximaal toegelaten personen.
 • Zorg ervoor dat de elektrische kabels op degelijke wijze is geïsoleerd en bevestigd. Voorzie ook mechanische bescherming voor losliggende kabels.

Eetgelegenheden

 • Bij gebruik van pannen of toestellen voor bakken, braden en bij frituurtoestellen moet een goed sluitend deksel en/of blusdeken aanwezig zijn.
 • Plaats de gasflessen in open lucht en weg van ontstekingsbronnen (vb. open vlam).
 • Controleer regelmatig, minstens voor de start van het evenement, de aansluiting van de gasslang op de gasfles.
 • Laat gasflessen nooit in de volle zon staan.
 • Zorg voor een stabiele ondergrond waar je de gasflessen kan op plaatsen.

Camping

Algemeen

 • Een alternatief zijn outdoor kookeilanden voor je gasten .Op die manier kan je campingvuurtjes verbieden. Is dit niet mogelijk? Dan kan je eventueel een verplichte kookzone voorzien, waar de campinggasten voldoende ruimte krijgen om te koken op hun eigen campingvuurtje. Zo vermijd je het gebruik van gasvuurtjes in de nabijheid van tenten.
 • Zorg voor voldoende blusmiddelen in de omgeving van de camping, vb. in de middengang, op die manier zijn er steeds blusmiddelen in de buurt in geval van brand. Zorg ook voor de nodige signalisatie op de camping.
 • Voorzie brandgangen op de camping die breed genoeg zijn, verdeel de weide in verschillende zones waar tenten toegelaten zijn. Bij brand kan het vuur op die manier enkel overslaan op tenten van dezelfde zone, maar niet naar de andere zones.
 • Geef de verschillende zones een naam of referentie en verspreid deze informatie ook duidelijk. Op die manier kunnen de campinggasten in geval van een incident, zeggen in welke zone het incident zich voordoet en kan de hulpverlening sneller het incident terugvinden.

1-2 dagen:

 • Campingvuurtjes zijn af te raden.
 • Kaarsen, fakkels, kampvuurtjes en vuurwerk zijn verboden.

Meer dan 2 dagen:

 • Voor campingvuurtjes zijn gasflessen van max. 1 kg toegelaten.
 • Kaarsen, fakkels, kampvuurtjes en vuurwerk zijn verboden.

Wat als het toch fout loopt?

Ga weg van het vuur

Wanneer iemand zich verbrandt heeft, dan moet die persoon zo snel mogelijk weggehaald worden bij de warmtebron. Staat de kledij in brand? Dan dek je het slachtoffer af met een jas, deken of doek. Gebruik nooit synthetische stoffen zoals lycra en fleece. De persoon kan ook over de grond te rollen of het vuur met water doven. Vermijd dat de persoon begint te lopen.

Brandwonden

“Eerst water, de rest komt later!”

Koel de brandwonde onmiddellijk door minstens 20 minuten te spoelen onder lauw, stromend water (ca. 20° C). Indien nodig en indien mogelijk, maak gebruik van een douche: zet het slachtoffer onder een stromende lauwe douche om de brandwonden te koelen, desnoods met kleren aan. Gebruik bij het spoelen van de brandwonde, indien mogelijk, alleen lauw water en geen koud water, dit om onderkoelingsverschijnselen te vermijden.

Na je het hebt gespoeld, ga naar een EHBO-post om de brandwonde verder te verzorgen.

Artikel gegevens

Taal waarin het artikel verscheen:
 • FR
Thema's:
 • brandpreventieadviseur
 • brand
 • festiviteiten en evenementen