In cijfers: veiligheid op scholen

schoolbord met grafiek

Op basis van de cijfers beschikbaar op de website van de Federale politie op 4 november 2013 konden met betrekking tot de plaatsbestemming ‘onderwijsinstellingen’ volgende grafieken opgemaakt worden:

grafiek1.png

In 2012 werden er 7532 feiten van diefstal en afpersing geregistreerd door de politiediensten met als plaatsbestemming onderwijsinstellingen. Sinds 2005 blijft het aantal geregistreerde feiten van diefstal en afpersing in scholen gestaag dalen.

grafiek2.png

In 2012 werden er 2028 feiten van beschadiging van eigendom geregistreerd door de politiediensten met als plaatsbestemming onderwijsinstellingen. Hoewel het aantal feiten tot 2007 een stijging kende, zet de dalende trend zich de voorbije jaren door en het bevindt zich momenteel onder het niveau van het jaar 2000 waar het aantal geregistreerde feiten nog 2422 bedroeg.

grafiek3.png

In 2012 werden er 2452 misdrijven tegen de lichamelijke integriteit geregistreerd door de politiediensten met als plaatsbestemming onderwijsinstellingen. Hoewel het aantal de laatste drie jaar weer wat afneemt, blijft het toch aanzienlijk boven de 1834 feiten die in 2000 geregistreerd werden. Daaruit blijkt dat omgang met anderen - zij het nu de leraar, ondersteunend personeel, een medeleerling, de ouders of de buurt - een blijvend aandachtspunt vormt voor de objectieve en subjectieve veiligheid van mensen in de schoolomgeving.

Artikel gegevens

Auteur:MDevisch
Taal waarin het artikel verscheen:
  • NL
Publicatiedatum:woe, 18/12/2013
Thema's:
  • afpersing
  • geweld
  • vandalisme
  • onveiligheidsgevoel
  • pesten
  • schoolomgeving
  • school