CO-vergiftiging: 10 tips om inwoners online te informeren

Co gevaren in huis

Elk jaar opnieuw worden in ons land meer dan duizend mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging. Enkele tientallen van hen laten daarbij zelfs het leven. Het begin van de winterperiode is het ideale moment om de inwoners van uw gemeente te informeren over de gevaren van deze sluipende moordenaar. Het is dus ook een goede gelegenheid om te controleren of de informatie op de website van uw gemeente of de brandweer nog wel up-to-date is.

De meeste gemeentes of brandweerkorpsen hebben op hun website een plaats waar ze informatie aanbieden over CO- of koolstofmonoxide-vergiftiging. Sommige websites doen dat uitstekend, maar helaas laten ook heel wat gemeentes die kans liggen. Wij doorzochten een aantal websites en trokken er 10 lessen uit.

Les 1: Basisinformatie

Bied de lezer de basisinformatie, maar overdonder hem niet met gegevens. Leg uit wat de oorzaken en symptonen zijn. Voor meer en gedetailleerde informatie kunt u doorverwijzen naar centra die zich intensief met CO-vergiftiging bezighouden of daarover informeren (zie kadertje). Als u op uw website de mogelijkheid biedt om door te klikken naar deze centra, mag u er zeker van zijn dat de informatie juist en up-to-date is.

Les 2: Overzichtelijk en gestructureerd

Zorg ervoor dat de informatie overzichtelijk en gestructureerd is. U kunt tussentitels maken in de vorm van een vraag. Zo plaatst u zich meteen in het standpunt van de informatiezoeker en helpt u hem om snel de vragen op te lossen die hij zelf heeft.

Les 3: Brochure downloaden

Bied de inwoners van uw gemeente op uw website de mogelijkheid om een brochure te downloaden. U kunt de inwoners ook melden dat ze de brochure kunnen afhalen in het gemeentehuis. Heel wat personen uit de doelgroep maken geen of nauwelijks gebruik van internet. Daarom kunt u uw communicatie best verspreiden over verschillende kanalen.

Les 4: Niet alleen links

Beperk uw informatie niet tot het aanbieden van links. Bezoekers van uw website willen kant-en-klare informatie. Ze willen niet de indruk krijgen dat ze alles zelf moeten uitzoeken.

Les 5: Rechtstreekse links

Zorg ervoor dat de link naar meer informatie rechtstreeks verwijst naar de juiste pagina. Een link naar de startpagina van het Antigifcentrum, het Brandwondencentrum of de plaatselijke brandweer helpt de bezoeker niet vooruit.

Les 6: Co-melders niet altijd betrouwbaar

Spoort u de inwoners van uw gemeente via uw website aan om CO-melders in hun huis te plaatsen, informeer ze dan meteen ook dat die niet altijd betrouwbaar zijn: CO-melders nemen de oorzaak niet weg, ze geven een vals gevoel van veiligheid omdat ze de bewoners niet vrijstellen om andere voorzorgsmaatregelen te nemen. Veel CO-melders voldoen niet aan de kwaliteitsnormen en ze reageren vaak te traag.

Les 7: Infodagen

Vermeldt u op uw website de data van een infodag of de opendeurdag van de brandweer, verwijder die dan na de infosessie, of vermeld dat u geregeld infosessies of opendeurdagen organiseert, maar dat de volgende data nog niet vastliggen.

Les 8: Telefoon

Bied de lezer telefoonnummers aan waar hij verder terecht kan. Maak daarbij een onderscheid tussen dringende hulpverlening (100 of 112) en informatie.

Les 9: Aparte CO-pagina

Biedt de informatie aan op een aparte pagina die de gebruiker snel terugvindt. Meng ze niet met andere informatie.

Les 10: Actuele informatie

Controleer elk jaar bij het begin van de herfst of de informatie nog actueel is: bestaat er geen recentere versie van de brochure die u aanbiedt, verwijzen de hyperlinks nog altijd naar de juiste plaats, zijn de telefoonnummers en de namen van de contactpersonen nog juist?

Andere kanalen

Gebruik naast de website zo veel mogelijk andere kanalen: het gemeentelijk krantje, een plaatselijk huis-aan-huisblad, een opendeurdag van de brandweer, een infostand in het gemeentehuis of een volkslokaal, …

Puurs geeft het goede voorbeeld

De gemeente Puurs biedt op haar website een handige controlelijst aan in de vorm van een stroomschema. Aan de hand van enkele ja/nee-vragen komt de lezer snel en efficiënt te weten welke risico’s hij loopt en welke actie hij kan ondernemen.

Naar welke websites kunt u op uw infopagina verwijzen?

Artikel gegevens

Auteur:Kluwer
Taal waarin het artikel verscheen:
  • NL
  • FR
Publicatiedatum:din, 30/09/2014
Info over de auteursrechten:Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Besafe magazine 31
Thema's:
  • co-vergiftiging
  • co