Communiceren over risico’s - Crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken

Inhoud:

Doel en doelstellingen

In onze hoogtechnologische maatschappij is risicobeheersing met het oog op de veiligheid een dagelijkse opdracht in nagenoeg alle socio-economische sectoren. Ondanks alle veiligheidsvoorschriften, controles, procedures, testen, … is het voordoen van een risico echter nooit helemaal uit te sluiten.

Deze bijlage bij de Leidraad Crisiscommunicatie is bestemd om de betrokken overheden te helpen bij het structureren, organiseren en realiseren van de preventieve informatie over risico’s, voor de veiligheid van hun bevolking.

Realisatie

Het belang van deze preventieve informatie is evenwel niet beperkt tot één enkel risico. Zij is transversaal voor alle risico’s en crisissen. De aan te nemen reflexen zijn gelijkaardig voor een groot aantal situaties. De principes van zelfbescherming en burgerlijke solidariteit in tijden van crisis zijn van toepassing in elke noodsituatie.

In november 2014 heeft het Crisiscentrum in deze optiek een webportaal http://www.risico-info.be  gelanceerd met als slogan «Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.».

Om deze boodschap te versterken, zullen er in 2016 concrete sensibiliseringsacties voor de burgers gelanceerd worden, over een periode van drie jaar met het oog op een harmonisatie voor alle risico’s.

Projectgegevens

Organisatoren (initiatiefnemers):
  • Crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken
Taal:
  • Nederlands
  • Français
Actieradius:Nationaal
Thema's:
  • aangifte en melding
  • communicatie
  • communicatie en sensibilisering
  • festiviteiten en evenementen
  • festivals

Meer info

Contact

Hertogsstraat, 53

1000 Brussel

crisiscentrum@ibz.fgov.be

Links