Diefstal van of uit werfauto’s - PZ VLAS

Inhoud:

Doel en doelstellingen

Algemene doelstelling van het project:
Een gedragsverandering realiseren bij de doelgroep en zo diefstal van en uit werfauto’s voorkomen.

Hoe werkt het project?
In Kortrijk en omgeving wordt geregeld ingebroken in voertuigen, ook in werfauto’s. Die vragen om een specifieke aanpak rond inbraakpreventie. Hoe pakt de stad dit aan? Gemeenschapswachten zoeken in Kortrijk en omgeving naar plaatsen waar veel werfauto’s staan. Ze gaan ter plaatse en spreken de eigenaars of chauffeurs aan. Ze proberen hen te overtuigen om de werf beter af te sluiten. Daarbij overhandigen ze een folder met nuttige tips en goede gewoontes. De medewerkers zetten volop in op een persoonlijke benadering, een bewuste keuze. Verder gaat het team ook parkings op, op zoek naar niet afgesloten wagens. De betrokken eigenaars krijgen een brief die hen aanzet om hun voertuig (beter) af te sluiten. Dit project verloopt in golven. Het Stedelijk Preventieteam haalt het nu en dan uit de kast, meestal naar aanleiding van een concrete trigger. Bijvoorbeeld een inbraak in een werfauto, of een inbrakenplaag in een naburige gemeente. Naast dit project, dat een klein onderdeel is van de globale preventie-aanpak, organiseert de stad ook grote acties rond o.a. woninginbraak en fietsdiefstal.  

Realisatie

  1. Lanceren van het projectidee door het Stedelijk Preventieteam
  2. Uitwerken van een brochure met tips
  3. Ontwikkelen van een aanpak gebaseerd op het regelmatig persoonlijk aanspreken van de doelgroep  
  4. Uitrollen van de aanpak (naar aanleiding van de bouw van een groot winkelcentrum in het stadscentrum)  
  5. Opnieuw opstarten van de aanpak bij een concrete aanleiding (bv. voorval in de buurt of grote werken)

Wat zou u volgende keer anders doen?

Sterktes:

 De persoonlijke aanpak die duidelijk beter werkt dan het louter ‘droppen’ van een folder.

 De focus op kwaliteit eerder dan kwantiteit, het effect van de actie telt.

 De gerichte aanpak met informatie die relevant is voor de doelgroep.

 Het persoonlijke contact maakt de job boeiend voor de betrokken gemeenschapswachten.

Zwaktes:

 De medewerkers botsen geregeld op een taalbarrière die moeilijk te overbruggen is.

 Zelfs afgesloten voertuigen zijn niet veilig voor gespecialiseerde bendes.

Kansen:

 Werkgevers zouden hun medewerkers moeten sensibiliseren om zich als ‘goede huisvader’ te gedragen.

 Bijzetsloten en technische snufjes toegankelijker maken voor eigenaars van werfvoertuigen.

 De overheid kan dit project verspreiden door het te promoten bij andere steden.

Bedreigingen:

 De onverschillige houding bij heel wat chauffeurs omdat het niet over eigen bezittingen gaat.

 Soms zijn andere thema’s prioritair voor de politie, bv. diefstal van gewone voertuigen en fietsen.

 Een afname van het effect omdat vaak dezelfde personen worden aangesproken.

Budget

Ongeveer 150 euro per jaar, werkuren niet inbegrepen. Een vijftiental gemeenschapswachten werken mee, meestal deeltijds.

Projectgegevens

Start- (eind)datum: januari 2012
Organisatoren (initiatiefnemers):
  • Lokale Politiezone VLAS
Taal:
  • Nederlands
Actieradius:Politiezone
Thema's:
  • diefstal en/of inbraak uit voertuigen

Meer info

Contact

Kris Dhondt, Techno preventief adviseur - preventieteam

Tel. 056-277300

E-mail: Kris.Dhondt@kortrijk.be

“Een folder die je achter de ruitenwisser steekt, wordt meestal weggegooid. Maar overhandig je hem persoonlijk met een woordje uitleg, dan slaat hij veel beter aan.”

Links

Bestandsbijlage