Evacuatiespel voor jeugdbewegingen

Inhoud:

Doel en doelstellingen

Jarenlang waren evacuatieoefeningen in jeugdlokalen een zorgenkind van de dienst Jeugd & Sport van de stad Beringen en de post Beringen (hulpverleningszone Zuid-West Limburg).

In overleg met de lokale jeugdbewegingen ontwikkelden en testten enkele enthousiastelingen een evacuatiespel dat leiding en kinderen op een ludieke manier leert hun jeugdhuis te evacueren. Het evacuatiespel is een interactief spel waarbij verschillende groepen van een jeugdbeweging in hun eigen gebouw met hun eigen brandbeveiligingsuitrusting tegen elkaar en tegen de tijd spelen.

In het spel liggen de klemtonen op in de kortst mogelijke tijd alle kinderen verzamelen op een veilige plaats en op de verzamelplaats de absolute zekerheid hebben dat niemand is achtergebleven.

Maar het spel zou maar saai zijn zonder een tegenpartij die stokken in de wielen steekt. Voor de start mag een deel van de kinderen zich verstoppen in het gebouw. En tijdens het spel krijgt de leiding onverwachte situaties voor de kiezen, zoals kindjes met brandwonden of kindjes die zij niet kunnen evacueren maar waarvan ze de exacte locatie moeten doorgeven aan de brandweer, ... enz. Er zitten ook heel wat addertjes onder het gras in de vorm van straftijd (bv. verzamelplaats niet gebruiken, ramen of deuren vergeten te sluiten, de brandcentrale niet kunnen bedienen, ... enz).

Realisatie

 • In Beringen worden geen evacuatieoefeningen meer gedaan in jeugdlokalen. De post Beringen speelt in de plaats het evacuatiespel. Een verplichte nummertje voor de jeugdbeweging is nu omgeturnd tot een leerrijk en interactief spel waar de leiding de kans krijgt om de door hen opgestelde evacuatieprocedure meermaals te testen en waar nodig bij te sturen.
 • Een zestiental posten hebben het idee van het evacuatiespel opgepikt en de spelregels en scoreformulieren opgevraagd. Ook elders in Vlaanderen wordt het evacuatiespel al dan niet in gewijzigde vorm gespeeld.
 • In kader van het evacuatiespel stelt de leiding van de jeugdlokaal een evacuatieprocedure op. Door die procedure enkele keren spelenderwijs in te oefenen, is de leiding beter gewapend om in geval van nood hun jeugdhuis correct en snel te evacueren.  De tussenkomst van de brandweer wordt ook een stuk eenvoudiger, want de leiding wordt aangeleerd de brandweer op te vangen. 
 • Enkele weken voor het spel licht een brandpreventieadviseur de spelregels toe op een overleg met de leiding. Op het overlegmoment komen de pijnpunten in de evacuatieprocedure aan bod en worden oplossingen voorgesteld. Tot de dag waarop het evacuatiespel wordt gespeeld, kan de leiding gebruiken om de vastgestelde tekortkomingen weg te werken.  De ervaring leert dat de leiding goed gebruik maakt van die tijd.
 • ...

Projectgegevens

Start- (eind)datum: januari 2012
Organisatoren (initiatiefnemers):
 • Post Beringen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Partners van de organisatie:
 • Dienst Jeugd & Sport van de stad Beringen - Lokale jeugdverenigingen - Hulpcentrum 112 Hasselt - Stichting Brandwonden - Pinocchio vzw - Jeugdraad van de stad Beringen
Taal:
 • Nederlands
Actieradius:Hulpverleningszone
Thema's:
 • evacuatieplan
 • brandpreventieadviseur
 • brandweer
 • jeugd(bewegings)groepen
 • brand

Meer info

Contact

Marc Coenen - 011 26 44 24 - marc.coenen@zuidwestlimburg.be

Links

Bestandsbijlage