Fuifpunt

Inhoud:

Doel en doelstellingen

Algemene doelstelling van het project:
Jongeren vinden fuiven ontzettend belangrijk. Maar het organiseren van een fuif is niet evident. Organisatoren raken vaak verstrikt in een kluwen van complexe regels en wetten. Gelukkig is er Fuifpunt. Fuifpunt helpt organisatoren en beleidsverantwoordelijken een handje. Op de Fuifpunt-website ontdek je hoe je een fuif organiseert, waar je op moet letten, aan welke regelgeving je moet voldoen en welke verzekeringen nodig zijn. Naast informeren wil Fuifpunt lokale actoren (schepenen, jeugdconsulenten …) inspireren en helpen bij het maken van een lokaal fuifbeleid.

driesvaes_uwas13.jpg

Foto: Dries Vaes

Hoe werkt het project?
Fuifpunt is een product van De Ambrassade. Deze organisatie versterkt de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. De Ambrassade heeft drie kerntaken: het jeugdwerk in Vlaanderen ondersteunen, de Vlaamse Jeugdraad helpen bij haar adviesfunctie en kwaliteitsvolle jeugdinformatie geven.

De Ambrassade kreeg veel vragen over de organisatie van fuiven vanuit de jeugdsector. Er was dan ook geen plek waar alle belangrijke informatie gebundeld was. Die leemte is intussen ingevuld. De veelheid aan info is nu vlot toegankelijk gemaakt op de Fuifpunt-website. Alles wat komt kijken bij de organisatie van een fuif vind je er terug. Denk aan wetgeving rond het schenken van alcohol, SABAM, billijke vergoeding, geluidsnormen en brandveiligheid.

Als het over fuiven gaat, verwijzen heel wat gemeentes door naar de site van Fuifpunt omdat die zo volledig is. Je vindt er zowel regelgeving als best practices. Ook belangrijk: de site wordt continu up-to-date gehouden door mensen uit de jeugdsector.

Realisatie

 1. Verzamelen van de inhoud door De Ambrassade en partners
 2. Bevragen van de actoren om zo volledig mogelijk te zijn
 3. Clusteren van de informatie rond key topics
 4. Implementeren van de gestructureerde informatie op de website

geeraets_jens_facebook-17.jpg
Foto: Jens Geeraets

Wat zou u volgende keer anders doen?

Sterkte:

- Fuifpunt is een sterk merk geworden. De naam is gekend bij zowel fuiforganisatoren als overheden.

- Heel wat gemeenten verwijzen door naar de website omdat deze zo volledig is. Fuifpunt is hét centraal informatiepunt over fuiven en fuifbeleid.

- Fuifpunt zorgt voor een eenduidig verhaal over fuiven en fuifbeleid.

- Fuifpunt versterkt de positie van de fuiforganisator en responsabiliseert de zaaluitbaters zodat er meer en beter gefuifd kan worden in Vlaanderen en Brussel.

- De site trekt veel bezoekers die relatief lang op de website blijven.

Zwaktes:

- De website is op technisch vlak aan vernieuwing toe. - Het up-to-date houden van de inhoud kost tijd.

Kansen:

- De site wordt in de toekomst overgedragen en vernieuwd.

Bedreigingen:

- De beheerders moeten Fuifpunt up-to-date houden. Als de aangeboden informatie verouderd is, schiet de website zijn doel voorbij.

Budget

De jaarlijkse kost van het project: De kosten zijn beperkt en omvatten de hosting van de website en de domeinnaam, plus de werkuren om aanpassingen door te voeren.

Projectgegevens

Start- (eind)datum: januari 2010 - december 2010
Organisatoren (initiatiefnemers):
 • De Ambrassade
Partners van de organisatie:
 • Vlaamse Vereniging van Jeugddiensten
 • Formaat (koepel van de jeugdhuizen)
 • KLJ
Taal:
 • Nederlands
Actieradius:Gemeenschap
Thema's:
 • jeugdverenigingen
 • jeugdwerk
 • jeugd
 • festiviteiten en evenementen
 • fuiven

Meer info

Contact

Toon Luypaert

Stafmedewerker Ruimte, Jeugdtoerisme, Jeugdlokalen en Regulitis

De Ambrassade vzw - Bureau voor jonge zaken

Leopoldstraat 25

1000 Brussel

T: 02 551 13 79

Mail: toon.luypaert@ambrassade.be

« Als het gaat over het organiseren van fuiven is er geen enkele site zo volledig als Fuifpunt. »

Links