Gekleurde polsbandjes op festiviteiten

Inhoud:

Doel en doelstellingen

Algemene doelstelling van het project:
Heel wat jongeren drinken bier of sterke drank tijdens het uitgaan. Soms meer dan toegelaten is. Dat is niet alleen nadelig voor de gezondheid, het werkt ook drempelverlagend. Drinkers gaan sneller over tot vandalisme, rijden onder invloed en het verstoren van de openbare orde. De politiezone Semois et Lesse wil het alcoholgebruik bij jongeren tegengaan. Daarom werken ze sinds 2013 met een systeem van gekleurde polsbandjes. De kleur geeft aan welke alcoholhoudende dranken je als feestvierder mag drinken. De organisator krijgt de polsbandjes gratis van de politiezone, maar hij moet ze wel aanvragen bij de aangifte van het evenement.

Hoe werkt het project?
Op vertoon van zijn identiteitskaart krijgt de bezoeker een gekleurd polsbandje. Jonger dan 16? Dan krijg je een rood polsbandje en mag je geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Jongeren tussen 16 en 18 dragen een geel polsbandje. Zij mogen enkel gegiste dranken drinken, dus geen sterke drank. De groene polsbandjes zijn er voor wie ouder is dan 18. Daarmee mag je alle alcoholhoudende dranken gebruiken. Wie BOB is, krijgt een blauw polsbandje om en mag helemaal geen alcohol drinken. Een ploeg van drie politieagenten controleert of de bezoekers zich aan de regels houden. Het overtreden van de wet rond alcoholgebruik kan een boete opleveren van 143 tot 1650 euro. Naargelang de omstandigheden is de boete voor de organisator of de gebruiker. Het systeem met de polsbandjes lijkt te werken. Zo werden er gevoelig minder gevallen van slagen en verwondingen vastgesteld. Ook is er minder vandalisme. Mooi meegenomen: dankzij deze aanpak vermijdt men ook de interventies, pv’s en onderzoeken die bij deze misdrijven komen kijken.

De aanpak van de politiezone Semois et Lesse gaat verder dan het systeem van de polsbandjes. De politiezone stelde haar eigen vademecum op voor het organiseren van een evenement. Daarin vinden organisatoren alle verplichtingen en praktische bepalingen terug. Er zit ook een gebruiksvriendelijke aangifte bij die de organisator een maand voordien moet invullen en indienen. De burgemeester beslist over de goedkeuring van het evenement. Daarbij houdt hij rekening met het advies van de politiezone.
 

politiebertrix.jpg

Realisatie

 1. Opstellen van het vademecum met invulformulier om het evenement aan te geven
 2. Contact opnemen met mogelijke leveranciers van polsbandjes
 3. Bepalen van een RAL-kleur voor elk van de vier polsbandjes
 4. Selectie van een geschikte leverancier
 5. Implementatie van het systeem 

Wat zou u volgende keer anders doen?

Sterktes:

• Het systeem zorgt voor overzicht. Je ziet in een oogopslag of een bezoeker bepaalde alcoholische dranken mag drinken of niet. Dat maakt het makkelijker om bezoekers te controleren. • De systeem werkt. De jongeren houden zich over het algemeen goed aan de regels. Sinds het systeem is geïmplementeerd zijn er minder gevallen van slagen & verwondingen en vandalisme.

• De kost van de polsbandjes is slechts een fractie van de kosten die vandalisme en criminaliteit met zich meebrengen.

• Dit project kan levens redden. Want minder alcoholgebruik zorgt voor minder ongevallen en minder geweld.

Zwaktes:

• Sommige organisatoren respecteren de kleurcode van de polsbandjes niet (goed). Verder gebeurt het dat bezoekers met een groen polsbandje alcoholhoudende dranken bestellen voor bezoekers die geen alcohol mogen drinken. Er is nood aan controle. Krijgt elke bezoeker een polsbandje in de juiste kleur? Respecteren de bezoekers deze kleurcode?

• Het is niet altijd makkelijk om voldoende politieagenten in te zetten voor controles.

Kansen:

• Het systeem verder verspreiden, jongeren nog meer sensibiliseren om zich aan de regels te houden.

Bedreigingen:

• Bij een reorganisatie van de politiezone kan de continuïteit van het project in gevaar komen.

Budget

De politiezone koopt elk jaar tot 120.000 polsbandjes. Die kosten samen zo’n 3000 euro.

Projectgegevens

Start- (eind)datum: januari 2013
Organisatoren (initiatiefnemers):
 • Politiezone Semois et Lesse (Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Herbeumont, Libin, Paliseul, Saint-Hubert, Tellin, Wellin)
Partners van de organisatie:
 • De organisatoren van evenementen die meewerken aan het project
Taal:
 • Français
Actieradius:Politiezone
Thema's:
 • alcohol
 • rijden onder invloed van alcohol
 • festiviteiten en evenementen

Meer info

Contact

Catherine Douny

Direction Développement

Responsable Sécrétariat Chef de Corps

ZP Semois et Lesse

T 061 46.57.62 E-mail: prevention@semoisetlesse.be www.semoisetlesse.be

« Dankzij het systeem met de polsbandjes kunnen we heel gericht controleren of jongeren zich aan de regels houden. »