De inrichting van openbare ruimtes: aandacht voor veiligheid!

Openbare ruimtes – zoals parken, speeltuintjes of multifunctionele sportterreinen – kunnen in bepaalde gevallen uitnodigen tot grensoverschrijdend gedrag: graffiti, het in brand steken van vuilbakken, nachtlawaai ... Als hieraan geen paal en perk wordt gesteld, kan dit een sneeuwbaleffect hebben en uiteindelijk leiden tot zwaardere criminaliteit (drugshandel, geweldpleging ...).

Het is dus van groot belang dit grensoverschrijdend gedrag tot een minimum te beperken. Met het oog daarop heeft de Association of Chief Police Officers een aantal aanbevelingen opgesteld voor het ontwerp en de inrichting van nieuwe woonwijken. In de vorige artikels (zie referte) hebben we al naar hun aanbevelingen verwezen, met name in verband met de aanleg van een stratennet. Nu focussen we dus op de openbare ruimtes in een wijk.Aandachtspunten bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe woonwijken:


• Zorg voor een duidelijk onderscheid tussen openbare ruimtes en privé-eigendommen. We denken dan vooral aan de plaatsing van afsluitingen, hagen, muurtjes e.d. die de bezoekers duidelijk maken waar de openbare ruimte en de daaraan verbonden rechten eindigen.


• Let erop dat de openbare ruimtes – in de mate van het mogelijke – in het gezichtsveld liggen van omringende huizen en/of appartementsgebouwen. Dat laat een natuurlijke sociale controle toe, waardoor de bezoekers minder snel geneigd zullen zijn tot grensoverschrijdend gedrag.


• Voorkom bij de beplanting van de openbare ruimte plekken die volledig aan het oog worden onttrokken door struiken of bomen. Het is daarom aan te raden struiken te kiezen die niet hoger dan een meter worden, of deze regelmatig te snoeien. Bij de aanplant van bomen gaat de voorkeur uit naar bomen met een kale stam die pas vanaf 2 meter hoogte vertakkingen vormen.


• Vermijd openbare ruimtes vlak tegen de gevels van huizen of gebouwen, want dat nodigt uit tot het spuiten van graffiti, zeker als er geen directe controle mogelijk is (bv. als het om blinde muren gaat en er in de directe omgeving geen vensters van woningen op uitgeven).


• Voorzie ook best geen speeltuin of sportterrein vlakbij een gevel van een huis of appartementsgebouw. Wanneer kinderen of jongeren daar met een bal spelen (tegen de gevel), kan dat leiden tot geluidsoverlast voor de bewoners en/of tot ingegooide ruiten. Om ongevallen met passerende weggebruikers te voorkomen, liggen dergelijke terreinen bij voorkeur niet te dicht bij een weg of voetpad en hebben ze zeker geen directe toegang tot een weg of voetpad.


• Houd bij de inpassing van openbare ruimtes in een nieuwe woonwijk rekening met mogelijke geluidsoverlast voor de omwonenden. Een speeltuin die vlakbij de slaapkamers van een appartementsgebouw ligt, is bijvoorbeeld allesbehalve ideaal.In een volgend artikel bespreken we de aanbevelingen van de Association of Chief Police Officers in verband met het concept van inbraakveilige woningen.
 

Artikel gegevens

Auteur:Alexande Ponchaut
Taal waarin het artikel verscheen:
  • NL
Publicatiedatum:maa, 15/06/2015
Thema's:
  • diefstal en/of inbraak
  • vandalisme
  • onveiligheidsgevoel