Live view: beelden van bewakingscamera's naar de politie doorsturen

Inhoud:

Doel en doelstellingen

 • Beter interveniëren op het moment van de inbraak zelf.
 • De daders op heterdaad betrappen.
 • De politiemensen beter beschermen.
 • Mogelijke daders ontmoedigen met het ‘politiealert’-logo bij de particulier of onderneming, wat betekent dat het systeem (onrechtstreeks) in verbinding staat met de politie.
 • De burgers stimuleren om een alarmsysteem te installeren.
 • Het gerechtelijke onderzoek verbeteren.

Realisatie

Een camera (privé of commercieel) wordt bij de installatie gewoonlijk op een centrale aangesloten. Op het ogenblik dat er een beweging op deze camera wordt vastgesteld, gaat het alarm in de centrale af. Daar kan men zien of het om een inbraak of een andere illegale activiteit (bv. vandalisme) gaat.

De centrale verwittigt dus de politie, maar het ‘Live View’-project gaat nog een stap verder. Bedoeling is dat de centrale de livebeelden van de inbraak naar de politie doorstuurt. Zo kan de politie een efficiëntere interventie starten, kent ze de context op voorhand (gewapend/niet-gewapend, één of meerdere personen ...) en zijn de interveniërende politiemensen beter beschermd. Achteraf kunnen de beelden eveneens gebruikt worden in het kader van het gerechtelijke onderzoek.

Resultaten

Het project bevindt zich nog in de testfase.

Positieve punten / meerwaarde:

 • Er kunnen meer daders worden gevat.
 • De politiemensen zijn beter beschermd, want ze weten wat hen te wachten staat.

Aanbevelingen:
Er is een goede verstandhouding nodig tussen de burger en de alarmcentrale enerzijds, en tussen de alarmcentrale en de politie anderzijds.

Budget

Voor de politie: een ontvangstterminal voor de beelden (pc en server nog niet geraamd).

Voor de burger: een alarmsysteem.

Projectgegevens

Organisatoren (initiatiefnemers):
 • PZ Bergen-Quevy
Partners van de organisatie:
 • De alarmcentrale: stuurt de beelden door naar de politie
 • Interventieploeg: analyseert de beelden en zet een gerichte actie op.
 • Burgers: installeren de camera’s.
 • De Alarm Centrale Associatie (ACA) en de politiezone moeten samen een protocol uitwerken
Taal:
 • Nederlands
Actieradius:Politiezone
Thema's:
 • bewakingscamera's
 • diefstal en/of inbraak - uit woningen
 • diefstal en/of inbraak - uit appartementen

Meer info

Contact

Marc Garin – Korpschef PZ Bergen-Quevy E-mailadres: marc.garin@policemonsquevy.be Tel. 065 40 43 01

Links

Bestandsbijlage


Deze goede praktijk is één van de outputs van het Europees project Domestic Burglary. Dit project heeft gelopen van  oktober 2013 t.e.m. december 2014. Ondertussen kunnen zich er dus nieuwe ontwikkelingen voorgedaan hebben in het verloop van deze praktijken. Contacteer ons om wijzigingen te melden.