Meer inspiratie voor een veilige schoolomgeving

Veilige schoolomgeving

1. Draaiboek ‘Beveiliging schoolomgeving: preventie van inbraak, diefstal en vandalisme’: klik hier.

2. Campagne ‘Stop Cyberhate’:

Pesten is een fenomeen dat helaas al altijd bestaat, maar dat nu, mede door het internet ook andere vormen heeft aangenomen. Anders dan toen hun ouders nog op de schoolbanken zaten, stopt het leven op school voor de jongeren vandaag niet aan de schoolpoort. Heel wat leerlingen zijn na schooltijd online met elkaar in contact. De sociale media, die kleine feiten een enorme omvang kunnen geven, verlenen een andere dimensie aan pestgedrag tussen adolescenten. Dankzij de nieuwe communicatietechnologieën (mobiele telefoons, sociale media, enz.), kan het studentenleven ook na de schooltijd blijven voortleven. En de afstand kan pestgedrag onder leerlingen zelfs in omvang doen toenemen: beledigingen, spotternijen, geruchten die worden verspreid, rekeningen die worden gehackt, een digitale identiteit die wordt overgenomen, foto’s of video’s die worden rondgestuurd enz. SMS’jes blijken daarbij het meest gebruikt, maar daarnaast worden ook valse profielen aangemaakt en komen er beledigingen en scheldwoorden op de internetprofielen van de jongeren terecht. Om deze complexe en delicate problematiek aan te pakken, hebben vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, de Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie en de Dienst Gelijke Kansen/Diversiteit van de federale politie, het ‘Institut supérieur de formation sociale et de communication’ (ISFSC) en Child Focus beslist om de handen in elkaar te slaan om sensibiliseringsacties in verband met cyberhate voor te bereiden. Ook de ministers van Onderwijs hebben hun steun verleend aan de verspreiding van de campagne in het kader van de educatieve aanpak. Meer info op www.stopcyberhate.be

3. Guide pratique relatif à la prévention et la gestion des violences en milieu scolaire

la Direction générale de l’Enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles heeft in oktober 2013 een gids gepubliceerd gericht aan alle personeelsleden werkzaam in het onderwijs. Deze gids richt zich op de preventie en het beheer van geweld in het schoolmilieu. (beschikbaar via http://www.enseignement.be/index.php?page=26937)

4. Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken … Sociale veiligheid en schoolveiligheid

de politie in Nederland ontwikkelde een brochure waarin wordt ingegaan op wat jongeren zoal online doen, hoe dat de veiligheid op school kan raken en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. Een aantal aspecten in deze brochure kunnen ook voor Belgische scholen interessant zijn. (beschikbaar via http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/doc/school/lokaal_beleid/Sociale-Media-en-Schoolveiligheid.pdf)

5. Centrum School en Veiligheid (CSV – Nederland)

Dit centrum stelt via haar website heel wat interessante informatie ter beschikking van schooldirecties, onderwijspersoneel, vertrouwenspersonen, … Thema’s zoals veiligheid en beleid, agressie, geweld en pesten, discriminatie, extremisme, … komen aan bod. (beschikbaar via http://www.schoolenveiligheid.nl/home)

6. Halt – Nederland

De Nederlandse organisatie Halt werkt onder meer samen met scholen aan een sociaal veilige omgeving. Ze voorzien in ondersteuning en begeleiding voor jongeren, ouders en scholen. Meer info op http://www.halt.nl/

7. Supporting Safe Schools

De website van COPS (Community Oriented Policing Services – een dienst van het US Department of Justice) verzamelt interessante informatie over onder meer vandalisme op school, pesten, preventie van geweld op school, … in het kader van hun programma ‘Supporting Safe Schools’. Meer info op http://www.cops.usdoj.gov/Default.asp?Item=2687

8. EUCPN

goede praktijken omtrent geweld op school op de website van het European Crime Prevention Network (www.eucpn.org)

9. Veilig internet

Info en tips over veilig internet voor zowel kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten is terug te vinden op de website http://www.clicksafe.be/ die hiervoor door Child Focus ontwikkeld werd. Ook de website http://www.saferinternet.org/ biedt hier veel informatie over aan. De website http://www.ikbeslis.be (over privacy met een sectie voor scholen) kan in dit kader eveneens interessant zijn.

Informatie omtrent pesten: http://www.kieskleurtegenpesten.be

Meer info over grensoverschrijdend gedrag op school: http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/

 

Artikel gegevens

Auteur:MDevisch
Taal waarin het artikel verscheen:
  • FR
Publicatiedatum:woe, 18/12/2013
Thema's:
  • schoolomgeving
  • school