Mr. et Mme Propre: burgers houden hun buurt proper.

Inhoud:

Doel en doelstellingen

Iedere burger die begaan is met de netheid van zijn buurt en die gemotiveerd is om actie te ondernemen, kan zich ontpoppen tot een Mister of Miss Proper in Tubeke.

Hij ondertekent dan een overeenkomst met de gemeente en wordt zo partner van de openbare netheid. De burger ruimt een welbepaalde zone op en werkt samen met de diensten voor openbare netheid.

De gemeente biedt hem ondersteuning, levert het noodzakelijke materiaal en biedt een compensatie voor zijn inzet onder de vorm van vuilniszakken van de stad voor persoonlijk gebruik.

Er komt een permanente link tot stand tussen de partners voor een efficiënter beheer van de netheid:

 • de Mister & Miss Proper
 • de Gemeenschapswachten
 • de straathoekwerkers
 • de netheid-brigade
 • de schepen van openbare werken…

Ook de ludieke kindereducatie in netheid maakt er deel van uit. Een mix van informatie, educatie, betrokkenheid, dialoog en burgerresponsabilisering moet aldus zorgen voor een beter beheer van deze sociale overlast.

Resultaten

 • Vermindering van het gevoel van immobilisme van de gemeentelijke diensten ten aanzien van de vuilheid, dat bij de burger leeft en dat gaandeweg aan de oppervlakte is gekomen doorheen de dialoog van de burgers met de Gemeenschapswachten en de straathoekwerkers, maar ook van Mister en Miss Proper zelf.  
 • Vermindering van het onveiligheidsgevoel dat gepaard gaat met deze sociale overlast, die geëvalueerd wordt door de Gemeenschapswachten en de straathoekwerkers in hun dagelijks werk.
 • Aantal Misters en Missen Proper die een overeenkomst hebben ondertekend: de teller staat op 23 trouwe en efficiënte Misters en Missen Proper sinds 12/01/15 (tussen 01/11/14 en 12/01/15 verkeerde het project nog maar in een testfase vóór concrete implementatie op het terrein)
 • De verzamelpunten voor afval worden veel sneller behandeld in de wijken waar onze Mister en Miss Proper werken.
 • De adviezen van de werkers, schepenen en diensten die bij het project betrokken zijn, zijn thans uitermate positief. Zij worden gebundeld tijdens de evaluatievergaderingen van het project.  
 • Sinds 01/11/14 zijn er 127 kinderen betrokken bij de educatieve projecten rond deze overlast.
 • ...

Projectgegevens

Start- (eind)datum: november 2014
Organisatoren (initiatiefnemers):
 • Gemeentelijke sociale dienst Tubize
Partners van de organisatie:
 • Gemeentelijke sociale dienst - Netheid-brigade (afdeling van de dienst openbare werken) – Gemeenschapswachten – IBW - Schepen van openbare werken
Taal:
 • Français
Actieradius:Gemeente
Thema's:
 • overlast
 • netheidsproblemen

Meer info

Contact

Tancrez Delphine - 0498/313333 - delphine.tancrez@tubize.be

Links

Bestandsbijlage