De nieuwe functies inzake veiligheid

De afgelopen 15 jaar ontstond, onder meer vanuit de stimulans van de veiligheids- en samenlevingscontracten en de fondsen ter beschikking van het Stedelijk Beleid, een zeer grote variëteit aan de ‘nieuwe beroepen in de veiligheid’.  Slechts enkelen kregen een wettelijke regeling, namelijk de Stadswachten, de veiligheidsbeambten, de voetbalstewards en de gemachtigde opzichters.  Voor de anderen bleef en is de situatie momenteel nog steeds onduidelijk.

Het was onder meer omwille van deze reden dat dit wetenschappelijk onderzoek gevoerd werd. Welke taken voeren de nieuwe beroepen uit?  Waarom en waar worden zij ingezet? Dit zijn vragen die centraal stonden gedurende deze studie. Daarnaast werden volgende hypothesen geformuleerd;

 1. Wat is echt nieuw? Wat zijn oude functies die gewoon weer tot leven werden geroepen?  Wat zijn de functies die gewoon van naam wijzigen?
 2. Waarom zoveel nieuwe beroepen in veiligheid sinds de jaren ’90?  Hoeveel mensen werken in de veiligheidsberoepen, met welke kenmerken?  Wat doen ze?  Waar treden we op?  Hoe wordt veiligheid aangepakt via hun inzet?  Wat zijn de effecten van hun werking op het werk van de politie, van andere veiligheidsberoepen en van de burgers?  Is er onderlinge tegenwerking, samenwerking en overlap?
 3. Zijn de nieuwe beroepen geprofessionaliseerd?  Wat zijn volgens hen hun bevoegdheden? Hebben zij een uniform, wapens, middelen, wat is hun opleiding en selectie?

Gegevens

Taal waarin het onderzoek is gepubliceerd:
 • Nl
Leden onderzoeksequipe
 • Enhus Els
 • Hoste Jessica
 • Van Altert Katrien
 • Verhage Antoinette
 • Verwee Isabel
Betrokken onderzoeksinstellingen
 • Interuniversitaire Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse [SVA]
 • Universiteit Gent (UGent)
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Opdrachtgever(s)
 • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Thema's:
 • gemeenschapswacht
 • adviseur integraal veiligheidsbeleid
 • integraal veiligheidsplan
 • veiligheids- en preventieplan
 • zonaal veiligheidsplan
 • coördinator integrale veiligheid
 • overlastcoördinator
 • stadswachten
 • veiligheids- en preventiecontract
 • veiligheidsverantwoordelijke (gemeentehuis)

Meer info

Bestandsbijlage