Transversale analyse van de strategische- en preventieplannen

Om een eerste zicht te krijgen van de inhoud van de strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP) 2014 in ons land, heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie een transversale analyse gerealiseerd. Het betreft een eerste aanzet in het verzamelen van alle essentiële informatie over het veiligheids- en preventiebeleid in de lokale overheden met een SVPP. Door de analyse kan men zich een globaal beeld van de praktijk en de expertise op het lokale preventieterrein vormen.

Gegevens

Taal waarin het onderzoek is gepubliceerd:
  • Nl
Leden onderzoeksequipe
  • FOD Binnenlandse Zaken
Betrokken onderzoeksinstellingen
Opdrachtgever(s)
  • FOD Binnenlandse Zaken
Thema's:
  • veiligheids- en preventieplan

Meer info