Urban Eyes: Onderzoek met het oog op een doordacht en adequaat beleid inzake stedelijke camerabewaking

De doelstelling van het onderzoek « Urban Eyes: Onderzoek met het oog op een doordacht en adequaat beleid inzake stedelijke camerabewaking » is vooral het afbakenen van het gebruik van de technologieën inzake camerabewaking: Welke steden doen een beroep op camerabewaking ? Waarom en volgens welke modaliteiten ?

De onderzoekers hebben vastgesteld dat het enthousiasme voor camerabewaking in België eerder matig is. Er is dus geen veiligheidswaanzin. In bepaalde gevallen is er eerder een zekere naïviteit ten opzichte van de beloftes van deze technologie. Er werd vastgesteld dat camerabewaking goede resultaten kan afleveren op voorwaarde dat zij op doelgerichte en beperkte wijze toegepast wordt. Bepaalde factoren kunnen immers de serene gedachtegang van zij die in de steden of gemeenten belast zijn met deze vragen, aanzienlijk beïnvloeden en bemoeilijken: het aanhoudend gelobby van de privéfirma’s die camerabewakingssystemen verkopen, de druk van de bevolking om de onveiligheid zichtbaar te bestrijden, de aantrekkingskracht van verborgen technologieën die een drastische daling van de overlast met zich meebrengt, enz.

In een eerste deel vindt u meer verduidelijking en uitleg betreffende de methodologie van het onderzoek en de door de onderzoekers aangewende middelen tijdens de onderzoeksfase.

Vervolgens zullen u de onderzoeksresultaten worden voorgesteld, met de analyse ervan. Deze analyse zal een eerste overzicht mogelijk maken van de ervaringen en problemen die ondervonden werden op het terrein.

Tenslotte wordt het onderzoek afgesloten door de compilatie van een geheel van lessen getrokken uit zowel de buitenlandse ervaringen als uit de visies van de Belgische terreinactoren die geraadpleegd werden in het kader van dit onderzoek. Het gaat om waardevolle aanbevelingen, die echter samen dienen te worden gelezen met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen en niet als een normatief kader dat aan iedereen zou moeten worden opgelegd.

 

Gegevens

Taal waarin het onderzoek is gepubliceerd:
  • Fr
Leden onderzoeksequipe
  • Franck DUMORTIER
  • Alexis VAN ESPEN
  • Marie-Claire LOBET (promotor)
Betrokken onderzoeksinstellingen
  • Universiteit van Namen
Opdrachtgever(s)
  • FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Thema's:
  • bewakingscamera's

Meer info

Bestandsbijlage