Veilige school(omgeving)

Een veilige school is de ruggengraat van onze samenleving. large_shutterstock_157867031.jpgElke leerling verdient een school waar hij zich goed en veilig voelt zodat hij zich kan ontwikkelen in optimale omstandigheden. Ook het personeel verdient een veilige werkomgeving. En de buurt rondom de school heeft recht op een aangename leefomgeving.

Uit de cijfers blijkt dat een veilige school niet altijd even evident is. Vandalisme, diefstal, fysiek geweld, … kunnen een school en haar omgeving onveilig maken. Ook overlast, verbale agressie, pesten, … zorgen voor een onveiligheidsgevoel.

Hoe komt u tot een veilige school en een veilige schoolomgeving? Hoe verhoogt u het gevoel van veiligheid bij leerlingen, personeel, ouders en omwonende?

Zorg er voor dat de school zich bewust is van de problemen en/of welke rol ze kan spelen in de oplossing. Zet dan een project op om het veiligeidsprobleem aan te pakken. Hoe u dat doet leest u in deze artikels:

  • Van betrokkenheid tot samenwerking. Neem deze 10 aandachtspunten mee in uw veiligheidsproject.
  • Dit draaiboek helpt u uw school beveiligen tegen inbraak, diefstal en vandalisme. 
  • Nog meer inspiratie nodig? Volg dan deze interessante links.