Veiligheid met één klik: gegevensoverdracht door gemeenschapswachten

Inhoud:

Doel en doelstellingen

De stad Namen schaart zich achter een evolutieve technologische dynamiek aan de hand van deze maatregel inzake overdracht van gegevens met betrekking tot problemen in verband met:

 • het openbaar wegennet
 • de openbare netheid
 • het stadsmeubilair
 • de openbare verlichting (fenomenen die in feite behoren tot de sociale overlast en dus tot de stedelijke preventie en veiligheid),

Op deze manier krijgen de verschillende diensten (intern of extern aan de stad) informatie die een meer proactieve organisatie van hun interventieplanning mogelijk maakt. Hierdoor worden ze efficiënter.

Dankzij deze maatregel kunnen de gemeenschapswachten sneller en efficiënter optreden in het kader van de gegevensoverdracht en zijn zij aldus meer zichtbaar en beschikbaar op straat voor de lokale bevolking.

Deze manier van handelen maakt het aldus gedeeltelijk mogelijk om het veiligheidsgevoel te verhogen en een meer harmonieus stedelijk klimaat te creëren.

Resultaten

Voor 2014: 1801 verslagen opgesteld en ingevoerd voor overdracht naar de bevoegde diensten, namelijk:

 • 1394 voor de dienst Milieu en Openbare Netheid;
 • 322 voor de dienst Wegen;
 • 48 voor de dienst Groene Ruimten;
 • 26 voor de dienst Openbare Verlichting;
 • 11 diverse.

De direct zichtbare resultaten

 • Snellere interventie van de interventiediensten;
 • Vermindering van de onderliggende veiligheidsproblemen;
 • Grotere zichtbaarheid van het door de gemeenschapswachten uitgevoerde werk met de tablets;
 • Snelle opstelling van de verslagen;
 • Verhoogde beschikbaarheid van de gemeenschapswachten voor de burgers.

Projectgegevens

Start- (eind)datum: januari 2014
Organisatoren (initiatiefnemers):
 • Dienst Sociale Cohesie – Cel Preventie en Veiligheid van Namen
Partners van de organisatie:
 • Dienst Informatica (stad Namen) - Dienst Sociale Cohesie (stad Namen) - Interventiediensten (Milieu en Openbare Netheid, Wegen, Groene Ruimten) - Lokale politie - Diensten extern aan de stad (ORES, SWDE...) - FOD IBZ
Taal:
 • Français
Actieradius:Gemeente
Thema's:
 • gemeenschapswacht
 • applicatie
 • netheidsproblemen

Meer info

Contact

Leprince Nathalie nathalie.leprince@ville.namur.be

Bestandsbijlage