Verbetervoorstellen stewardwerking België

Enkele kernpunten ter verbetering van de Belgische stewardwerking konden geformuleerd worden. Het vrijwilligersstatuut van de steward blijkt nog potentieel te bezitten; een overschakeling naar een semi- of professioneel statuut lijkt interessant maar vraagt verder onderzoek.

Daarnaast kan het formuleren en implementeren van enkele nationale standaarden de praktische organisatie van de stewardwerking stroomlijnen. De creatie van een eenvormige stewardwerking komt de transparantie en duidelijkheid van de stewardorganisatie op lokaal niveau ten goede. Het vertrouwen en het inzicht van de verschillende partners in de stewardwerking neemt toe; dit kan de interne en externe communicatie van de stewardorganisatie, en het imago van de functie en de clubs, bevorderen. De verbeterde communicatie stimuleert de samenwerking tussen de actoren in het werkveld.

De integratie van de stewardwerking, als volwaardig deel van het veiligheidsbeleid, kan op termijn verwezenlijkt worden.

De goede organisatie kan bekwame en gemotiveerde kandidaatstewards aantrekken en begeleiden.

Het is aanbevolen te investeren in een professionelere organisatie van de stewardwerking. Hiervoor kunnen op allerlei vlakken en door diverse partners in het werkveld inspanningen worden geleverd.

Essentieel is dat er een draagvlak ontstaat voor de uit te voeren verbetervoorstellen en dat iedere betrokken partner zijn verantwoordelijkheid neemt. We hopen met dit onderzoeksrapport hiertoe een belangrijke aanzet te hebben gegeven

Gegevens

Taal waarin het onderzoek is gepubliceerd:
 • Nl
Leden onderzoeksequipe
 • VERMEEREN, L.
 • E. DE PAUW
 • S. PLEYSIER
 • L. VAN DER VORST
Betrokken onderzoeksinstellingen
 • Katholieke hogeschool zuid-west-vlaanderen
Opdrachtgever(s)
 • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Thema's:
 • stewarding (voetbal)
 • voetbalveiligheid
 • voetbal actoren
 • voetbalclubs
 • voetbalsupporters
 • voetbalstadions

Meer info