Voedselveiligheid op evenementen

Inhoud:

Doel en doelstellingen

Algemene doelstelling van het project:
De organisatie van Tomorrowland wil met dit project de voedselveiligheid op het festival naar een hoger niveau tillen. Hoe? Ze laat op eigen initiatief doorgedreven controles doen. Zijn er toch incidenten, dan is er een gebruiksvriendelijk draaiboek om op terug te vallen.

Hoe werkt het project?
Voor de organisatie van Tomorrowland is veiligheid een topprioriteit. Daar hoort ook voedselveiligheid bij. De organisatie legt haar leveranciers en partners strenge normen op. Het festival werkt nu zo’n vijf jaar samen met SGS om ervoor te zorgen dat de leveranciers zich aan de regels houden.

De organisatie laat controles doen die even streng of strenger zijn die van het FAVV, de dienst van de overheid die de voedselveiligheid controleert. Verder nodigt de organisatie het FAVV uit om grondige kwaliteits- en temperatuurcontroles te houden, zowel op de festivalsite als op de camping.

Alle leveranciers die voedsel verkopen op het festival krijgen systematisch inspectie. Er is voortdurend iemand op pad die nagaat of aan de gestelde eisen en normen voldaan is en steekproefsgewijs controles doet. Is er een overtreding, dan stuurt de organisatie iemand van SGS om het probleem te achterhalen.

Verder heeft de organisatie een draaiboek met scenario’s om op terug te vallen. Op het moment dat er zich een incident voordoet, treden de scenario’s in werking. In het draaiboek staat stap voor stap beschreven welke acties nodig zijn. Is er een probleem rond voedselveiligheid, dan wordt de medewerker van SGS op het terrein verwittigd. Het team bekijkt samen welke stappen gezet moeten worden.

Stel, de medische post krijgt de melding dat meerdere mensen maag- en darmklachten hebben. Dan onderzoekt men of dit te maken heeft met de kwaliteit van het voedsel op het terrein. Vervolgens doet de organisatie een analyse op basis van het afgelegde traject van de betrokkenen. Het team gaat na waar zij aankopen hebben gedaan. Vervolgens controleert een medewerker van SGS op de betrokken stand of alles volgens de regels verloopt.

Het draaiboek en de controlemechanismen staan volledig op punt. Het festival pakt dit al een aantal jaren op dezelfde manier aan en zal dit ook zo verderzetten. Elk jaar gebeurt er een evaluatie. Mogelijk volgen er nog nieuwe toepassingen.

Realisatie

  1. Uitgebreid inventariseren van de situatie (verkooppunten, betrokkenen …)
  2. Analyseren van de mogelijke risico’s
  3. Ontwikkelen van een pakket op maat om te implementeren
  4. Uittesten van de flow
  5. Evalueren en bijschaven

Wat zou u volgende keer anders doen?

Sterkte:

Volgens de organisatie is de voedselveiligheid op Tomorrowland er met dit project nog op vooruit gegaan. Is er toch een risico, dan kan de organisatie daar meteen op inspelen en zo de schade tot een minimum beperken.

Komen er klachten rond voedselveiligheid, dan heeft de organisatie de kennis en informatie in huis om die grondig te onderzoeken.

De organisatie werkt al jaren samen met dezelfde medewerkers van SGS. Die nauwe samenwerking levert goede resultaten op. De partners die voedsel leveren staan achter het project. Ze waarderen dat er zoveel aandacht aan voedselveiligheid wordt besteed en werken graag mee.

Zwaktes:

Het project is heel arbeidsintensief. Er is nog meer mankracht nodig om het werk te verzetten.

Kansen:

Werk maken van een nog betere opvolging om afwijkingen sneller op te sporen.

Bedreigingen:

Het project vraagt veel van de medewerkers. Iedereen moet ervoor openstaan en eraan meewerken.

Het project kost veel geld. Het is dan ook geen haalbare kaart voor kleinschalige evenementen.

Een festival is een tijdelijk gebeuren. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat de betrokken partijen aan alle normen en verplichtingen voldoen.

Budget

De jaarlijkse kost van het project: 35 à 40.000 euro, werkuren inbegrepen.

Projectgegevens

Start- (eind)datum: januari 2011
Organisatoren (initiatiefnemers):
  • Tomorrowland
Partners van de organisatie:
  • SGS
Taal:
  • Nederlands
Actieradius:Gemeente
Thema's:
  • festiviteiten en evenementen
  • festivals

Meer info

Contact

Sammy Lakwijk, Risk Expert

Leuvenstraat 3-22

2000 Antwerpen

T: 03 242 44 00

Gsm: 0479 95 96 68 Mail: sammy@tomorrowland.com

“Het integraal opnemen van voedselveiligheid is enorm belangrijk. Het draagt effectief bij tot een veiliger festival.”

Links