Week van de Integrale Veiligheid 2012

Van vrijdag 1 tot en met vrijdag 8 juni 2012 organiseerde de Directie Lokale Integrale Veiligheid voor de tweede keer de Week van de Integrale Veiligheid.

Bedoeling van deze week was om al onze preventiepartners samen te brengen om ideeën en goede praktijken uit te wisselen en hen te infomeren over de laatste ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen in het veiligheids- en preventiebeleid.

Tijdens deze week kwamen diverse thema’s aan bod zoals diefstal in woningen, veilig en respectvol samenleven, diefstalpreventieadviseurs en communicatie, veilig vervoer, een veilige school(omgeving), een veilig internetgebruik, intelligente camera’s, enz.

Dit evenement duurde dit jaar maar liefst 6 dagen, met niet alleen studiedagen in Brussel, maar ook op andere locaties in België. Dankzij de samenwerking met de provincies Antwerpen, Limburg en Henegouwen en met de gemeente Esneux, konden wij u dit jaar ook enkele conferenties buiten Brussel aanbieden. 

Hieronder kunt u alle presentaties en conclusies van de Week van de Integrale Veiligheid terugvinden.

Veilig en respectvol samenleven

Diefstalpreventieadviseur en communicatie

Veilig vervoer

Veilig internet

Een veilige school(omgeving)

Intelligente camera’s : niet enkel de ogen maar ook het brein?

Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie  2012