Garneer met elektronica

Met organisatorische en bouwkundige maatregelen vermindert u de kans op inbraak en diefstal al gevoelig. Installeert u bovendien een alarmsysteem of een camera? Dan beperkt u uw risico nog meer.

Opgelet. Beschouw dit wel als aanvullende maatregelen. Elektronische beveiligingsapparaten signaleren alleen een conflict, en registreren de gepleegde feiten. Ze kunnen echter wel ontraden en alarmeren. Zie ze daarom nooit los van bovenvermelde veiligheidsmaatregelen.

Garneer met elektronica

Alarmsystemen

Een alarmsysteem waarschuwt meteen als er een overval wordt gepleegd en schrikt sommige daders af. Het laat hen maar weinig tijd om hun slag te slaan.

 • Ken de voorschriften. De installatie en het gebruik van alarmsystemen is wettelijk geregeld. Dit voorkomt dat de politie met valse alarmoproepen wordt belast. En geeft haar de handen vrij om snel te reageren bij echte overvallen. Onze brochure ‘Geen (node)loos alarm’ vertelt er u alles over. U kunt die downloaden op www.besafe.be.
 • Professionele installatie en onderhoud. Laat de installatie en het onderhoud het liefst over aan een erkende beveiligingsonderneming. Vraag uw technopreventieve adviseur om raad. Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud van uw alarmsysteem. Plaatste u het zelf? Dan mag u het onderhoud ook zelf verzorgen. Anders doet u een beroep op een erkende beveiligingsonderneming. U bent niet wettelijk verplicht tot een jaarlijks onderhoud bij een professional. Meer informatie over alarmsystemen en erkende installateurs? Surf naar www.vigilis.be. Geef uw alarmsystemen aan. Uw noodoproepen komen rechtstreeks bij de provinciale communicatie- en informatiecentra (CIC) van de Federale Politie terecht. Die hebben dus alle informatie over uw alarmsystemen nodig. Daarom bent u verplicht ze bij het Meldpunt Alarmsystemen aan te geven. Doe dit binnen tien dagen nadat u uw systeem in gebruik hebt genomen. Ook wijzigingen deelt u binnen tien dagen mee. U beschrijft de aard en de plaatsing van uw alarmsysteem, geeft de naam van de contactpersoon op en schat uw specifieke risico’s in.
 • Registreer u op police-on-web.be. Gebruikt u een alarmsysteem dat niet bij een erkende alarmcentrale is aangesloten? Dan doet u aangifte via de website www.police-on-web.be. Anders doet uw alarmcentrale dit voor u. U krijgt automatisch een gebruikersnummer.
 • Bel 101 of 112. U mag geen automatische meldingen naar de politie sturen. Vooraf opgenomen telefonische berichten zijn dus verboden. Sla alleen alarm als u het slachtoffer bent van een inbraak, een overval, of een poging daartoe. Bel meteen het noodnummer 101 of 112. Uw alarmcentrale heeft een rechtstreekse noodlijn met de politie. Geeft u zelf een alarm door? Meld dan uw naam en telefoonnummer, uw gebruikersnummer, wat er precies aan de hand is en hoe u dat vaststelde. Vertel ook waar de feiten in het restaurant gebeurden.
 • Laat de politie komen. De politiediensten moeten elke alarmoproep met de nodige beroepsernst afhandelen. Ze mogen hun reactie op een melding uitstellen, als die niet voldoet aan de wettelijke vereisten of als u de verplichte inlichtingen niet meedeelde. Komt de politie ter plaatse? Zorg er dan voor dat iemand in het restaurant aanwezig is om haar binnen te laten en het alarmsysteem uit te schakelen.

Camerabewaking

Ook met camera’s houdt u elektronisch toezicht. Ze registreren een diefstal, een inbraak of een overval. Camerabewaking is bedoeld om de daders na de feiten te identificeren. Maar het draagt evengoed bij tot de preventie van misdrijven. 

De juiste keuze.

Een gesloten circuit van camera’s geeft beelden op één of meerdere monitors weer en neemt ze op. U sluit deze netwerkcamera’s aan op een intern of extern computernetwerk. Of koppelt ze aan een alarmknop waarbij een erkende meldkamer meekijkt. Deze systemen vergen wel een aanzienlijke investering van geld, tijd en personeel. Wilt u een optimaal cameratoezicht? Dan is waar en hoe u ze installeert van cruciaal belang. Vraag uw technopreventieve adviseur om raad. Of lees het nog eens na in onze webbrochure ‘Geen (node)loos alarm’. U vindt haar op www.besafe.be.

Respect voor de persoonlijke levenssfeer
Overweegt u een systeem van cameratoezicht? Hou dan rekening met de wettelijke verplichtingen inzake de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals voorzien door de camerawet. Hierna volgt een kort overzicht van deze verplichtingen:

 • Let erop dat uw installatie beantwoordt aan de principes zoals bepaald in de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992): dit houdt in dat u duidelijke en legitieme doelstellingen moet vastleggen, dat u uw camera's alleen gebruikt als een aangepast middel om aan deze doelstellingen te voldoen, dat u niet meer filmt dan nodig is en dat u uw camera's niet richt op een plaats waarvoor u niet verantwoordelijk bent.
 • Doe aangifte van uw systeem van cameratoezicht op het e-loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer (ten laatste op de dag die voorafgaat aan de inwerkingstelling van uw installatie). 
 • Plaats bij de ingang van uw restaurant één (of meerdere) pictogram(men) die voldoen aan de voorschriften van het koninklijk besluit van 10/02/2008 opdat uw klanten op de hoogte zijn dat ze gefilmd worden en hun toestemming geven om te worden gefilmd wanneer ze het etablissement binnengaan.
 • Bekijk in real time de beelden uitsluitend  om onmiddellijk te kunnen optreden. Neem de beelden slechts op om bewijzen te verzamelen van inbreuken of overlast en daders, getuigen of slachtoffers te identificeren. Indien de beelden het niet mogelijk maken om een dergelijke bewijs te leveren of een persoon te identificeren, bewaar deze dan niet langer dan 30 dagen.

Regietips
Een paar tips voor het optimale gebruik van uw camera.

 • Richt de camera bij voorkeur op ooghoogte en houd daarbij rekening met de gemiddelde lengte van personen.
 • Zorg voor een constante belichting van het gekozen beeld, en let op het wisselende zonlicht.
 • Zoek de juiste camerahoek en schat eventuele belemmeringen van het zicht in. o        Geef uw recorder voldoende opslagcapaciteit. Bewaar de beelden op digitale videorecorders of harde schijven.
 • Zet de recorder buiten het zicht, in een afgesloten stalen kast bijvoorbeeld.
 • Nepcamera’s zijn niet altijd nuttig. De meeste criminelen doorzien dit snel en sommigen houden in ieder geval geen rekening met camera’s.
 • Zorg voor een datum- en tijdsmelding op het scherm.