Organiseer zelf uw veiligheid

Veiligheid begint met goede gewoonten. Het is uw taak om uw personeel bewust te maken en te motiveren: een goede werksfeer is daarom belangrijk en bepaalt het slagen van uw organisatorische maatregelen.

Toont uw personeel weinig interesse in aspecten die niet meteen tot hun dagelijkse taken behoren? Overtuig hen ervan dat de veiligheid van uw zaak in het belang is van iedereen. Hieronder ontdekt u wat u heel eenvoudig en concreet kunt doen om een efficiënt plan met veiligheidsmaatregelen op te stellen.

Organiseer zelf uw veiligheid

Klop de alertheid op

Zorg ervoor dat uw veiligheidsplan een duidelijke plaats krijgt in de dagelijkse praktijk van uw restaurant. Als leidinggevende neemt u dit het best grondig door met het personeel. Vertel uw medewerkers dus helder wat u van hen verwacht. En verhoog de voorwaarden om veilig te werken. Volgende maatregelen dragen hiertoe bij.

 • Train uw medewerkers. Geef uw medewerkers een praktische training in overval- en agressiepreventie. Leer hen alert te zijn en te blijven voor verdachte signalen en personen, en vertel hen hoe ze met overvallen moeten omgaan.
 • Bespreek en maak afspraken. Houdt u besprekingen met uw personeel? Zet het thema veiligheid dan regelmatig op de agenda. Leg uit waarom de procedures rond veiligheid nodig zijn. Maak duidelijke afspraken over de melding en de centralisatie van veiligheidsincidenten. Formuleer uw instructies kort en helder, en zet ze op papier.
 • Afspreken met de politie. Licht de lokale politiediensten in over de veiligheidsmaatregelen van en binnen uw restaurant.
 • Licht nieuw personeel door én voor. Screen uw nieuwe medewerkers grondig. Neem contact op met hun vorige werkgever of vraag een uittreksel uit het strafregister (het vroegere ‘bewijs van goed zedelijk gedrag’). Informeer nieuw aangeworven personeelsleden over de veiligheidsmaatregelen.
 • Professioneel gedrag. Zorg ervoor dat u en uw medewerkers altijd een professionele en alerte indruk geven. Hebben overvallers het idee dat ze slordig werken? Dan verwachten zij een grotere buit en minder veiligheidsmaatregelen.

Maak een uitgekookt veiligheidsplan

Hebt u een veiligheidsplan opgesteld? Zorg er dan voor dat iedereen dit uitvoert en opvolgt. Een paar tips bij de uitwerking van deze procedures zijn:

 • Betrek uw personeel. Ontwikkelt u een veiligheidsplan? Ga samen met uw personeelsleden aan de slag of betrek hen er zo vroeg mogelijk bij. Dit vergroot hun interesse bij de uitvoering. Bovendien kennen zij de dagelijkse gang van zaken als geen ander. Vertrouw op hun creativiteit en input.
 • Werk actief met én aan uw plan. Zet het veiligheidsplan op papier, en hang uw instructies en belangrijke telefoonnummers duidelijk zichtbaar uit. Evalueer tijdig uw maatregelen en procedures, en pas ze regelmatig aan. Dit verhoogt de efficiëntie ervan, en houdt u en uw personeel alert. Geef als zaakvoerder zelf het goede voorbeeld.
 • Stel een verantwoordelijke aan. Zorg voor een betrouwbare coördinator. Vertel uw medewerkers aan wie ze verdachte incidenten of afwijkende situaties melden. Laat uw verantwoordelijke ook een logboek bijhouden.
 • Communiceer veranderingen. Verbouwt u of doet u een herinrichting? Wijzigt u procedures of afspraken rond waardetransporten of reglementen? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw beveiligingsplan. Houd uw medewerkers altijd op de hoogte. En zorg ervoor dat lokale politiediensten en uw technopreventieve adviseur van uw beveiligingsplan op de hoogte zijn.
 • Sluit aan bij een consortiumbewaking of een buurtinformatienetwerk (BIN). Het kan zeker de moeite zijn om u aan te sluiten bij een collectief beveiliginginitiatief van uw straat of wijk.
 • Wees voldoende aanwezig. Zijn u en uw personeel actief en duidelijk ‘aanwezig’? Dan bent u beter voorbereid op de meeste criminaliteitsvormen die restaurants bedreigen.
 • Beveiliging tonen. Trof u beveiligingsmaatregelen in uw zaak? Maak het dan ook bekend naar de buitenwereld. Hang bijvoorbeeld een pictogram van het camerasysteem op, vermeld de aanwezigheid van een betaalterminal, …
 • Wees discreet. Informatie over kasgelden, veiligheidsprocedures en waardetransport is niet bestemd voor buitenstaanders. Zorg ervoor dat alle personeelsleden dit goed beseffen.

Openen en sluiten op waakzame wijze

Goede afspraken over opening en sluiting van het restaurant kunnen de kans op een overval verkleinen.

 • Alert blijven. Zorg ervoor dat de opening en sluiting door meer dan één persoon gebeuren. Doe niet open voor verdachte personen. Let op de omgeving en controleer het restaurant op onregelmatigheden of inbraaksporen. Bij de minste twijfel: open de deur niet en waarschuw onmiddellijk de politie.
 • Licht en overzicht. Waak erover dat de toegang van uw zaak ruim overzicht biedt op de omgeving, en voldoende verlicht is.
 • Deur sluiten. Laat de personeelsingang en leveranciersingang niet open. Gebruik alleen de toegang vanuit het restaurant en controleer die (met camerabewaking, bijvoorbeeld). Sluit ruimtes die niet toegankelijk zijn voor het publiek goed af.
 • Leverancier in het vizier. Wantrouw onbekende leveranciers die zich op een onvoorzien tijdstip melden. Houd ook toezicht bij het laden en lossen van alle leveringen.
 • Achterblijvers buiten. Zijn er na sluitingstijd nog klanten aanwezig? Begeleid hen dan individueel naar buiten. Controleer uw zaak op eventuele achterblijvers – vooral rond de personeelsingang en de toegang tot de magazijnen. Voor klanten die te laat toekomen, geldt: gesloten is gesloten.
 • Strikte afspraken. Respecteer de afsluitprocedure en zet na de werkuren het alarmsysteem aan. Controleer bij vertrek of alle ramen en deuren goed afgesloten zijn.

Prepareer een veilig sleutelbeheer

Het gebeurt te vaak dat niemand weet wie welke sleutels heeft of waar sommige sleutels zijn. Daarom is het belangrijk om met volgende elementen rekening te houden.

 • Discipline is de sleutel tot uw veiligheid. Geef de sleutel voor de hoofdtoegang en de kluis aan maximaal twee personen. Leg uw sleutels op een vaste plaats en berg reservesleutels goed op. Laat geen sleutels zitten op deuren, ramen, vitrines of kasten.
 • Beveilig uw sleutels. Gebruik sleutels met een beschermd profiel die u enkel met certificaat of code kunt kopiëren.
 • Sluit gevoelige lokalen. Gebruikt u de kamer, waarin u geld bewaart, niet? Sluit ze dan af.

Laat niet in uw kassa kijken

Beperk de hoeveelheid cash in de kassa: dat ontmoedigt overvallers. Gebeurt er dan toch een hold-up? Dan is de schade kleiner. Zorg er bovendien voor dat uw kassa gemakkelijk opent. Zo vermijdt u paniek bij een eventuele overval. Overloop ook deze maatregelen:

 • Kassa uit het zicht. Zet uw kassa niet boven op een toonbank. Plaats ze waar uw gasten er niet gemakkelijk bij kunnen en ze de inhoud niet zien. Zorg ervoor dat u zicht houdt op de ingang en het interieur van uw restaurant.
 • Beperkte buit. Bewaar zo weinig mogelijk geld in uw kassa. Vraag uw klanten om elektronisch te betalen. Een betaalterminal als Bancontact is ook voor hen gemakkelijk.
 • Kleine coupures. Ligt het verschuldigde bedrag de helft lager dan het gebruikte bankbiljet? Dan mag u grote bankbiljetten weigeren (vb. briefjes van 200 of 500 euro). Ook uit veiligheidsoverwegingen mag dit, als u vooraf schriftelijk uw klanten ervan op de hoogte brengt. Deel het hen dus mee: hang een affiche uit op zichtbare plaatsen.
 • Tellen in afzondering. Maak uw kassa in een afgesloten lokaal dat u alleen van binnenuit kunt openen. Zorg voor een alarm- en telefoonaansluiting, en monteer een deurspion, een oogje waardoor u naar de andere kant van de deur kijkt. Hebt u geen aparte telruimte? Tel uw geld dan na de openingsuren.

Berg uw geld veilig op

De aanwezigheid van geld en andere waardevolle voorwerpen maken van uw zaak een ideaal doelwit. Berg ze altijd veilig op.

 • Lege kassa. Hebt u veel cash geld in uw kassa? Berg het zo snel mogelijk op in een afroomkluis. Uw kassa dient alleen voor wisselgeld.
 • Geld in de kluis, niet mee naar huis. Deponeer uw dagopbrengst liever in de nachtkluis van de bank. Of in uw eigen kluis.

Maskeer uw waardetransport

 • Houd alle geldbewegingen binnen en buiten uw restaurant verborgen. Buiten een paar vertrouwelingen, hoeft niemand te weten hoe en wanneer u uw geld vervoert.
 • Buiten de werkuren. Geld wisselen, naar uw kassa of restaurantkluis brengen, doet u het best zoveel mogelijk buiten de openingsuren. Kies telkens andere tijdstippen.
 • Professioneel transport. Doe voor extern waardetransport een beroep op professionele transporteurs. Het kan goedkoper zijn om dit eventueel samen met collega-ondernemers te organiseren.
 • Veilige plofkoffer. Vervoert u geld buitenshuis? Kies dan voor een plofkoffer. Die beschermt uw opbrengsten en waarden tegen mogelijke sabotagepogingen. Forceert een overvaller uw koffer? Dan wordt de inhoud geneutraliseerd of onbruikbaar gemaakt. Een voorbeeld is de light-CIT (Cash in Transit), een lichte plofkoffer. Om het gebruik ervan te promoten, geeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken er fiscaal voordeel voor. Hierover leest u verder meer.
 • Vermijd voorspelbaarheid. Brengt u zelf geld naar de bank? Vermijd zoveel mogelijk vaste patronen. Laat telkens een andere betrouwbare persoon dit doen, op andere tijdstippen. Varieer uw routes. Stel procedures op en wees er discreet over.
 • Ga voorbereid op pad. Houd altijd een gsm bij de hand, met voorgeprogrammeerde noodnummers.
 • Discreet bankbezoek. Kom met uw bank overeen dat u geld of waardevolle documenten meteen bij binnenkomst en buiten het zicht van anderen afgeeft. Deponeert u uw opbrengsten in de nachtkluis? Verzeker u er eerst van dat het veilig is. Doe dit het liefst met zijn tweeën: zo observeert een medewerker de omgeving, terwijl de andere de storting verricht.

In duo met de politie

Word lid van een netwerk. Als restauranthouder kunt u aansluiten bij een buurtinformatienetwerk (BIN). Burgers van eenzelfde wijk of gemeente werken dan samen met de lokale politie. Ze geven informatie over verdachte situaties en gedragingen. De politie onderzoekt dan die tips, en geeft preventieadvies. Wilt u lid worden van een BIN of er een oprichten in uw wijk? Neem dan contact op met uw lokale politiezone.
Meld verdachte situaties. Merkt u iets verdachts op? Meld het dan meteen op het gratis noodnummer 101, of bel uw lokale politie. Omschrijf de verdachte situatie, personen en voertuigen zo gedetailleerd mogelijk.