Wat na een winkeldiefstal?

 Mocht u toch nog slachtoffer van winkeldiefstal worden, neem dan volgende raadgevingen in acht:

  • Zorg ervoor dat u op voorhand beschikt over een afhandelingsprocedure;
  • Betrapping kan bij het voorbijgaan van of aan de kassa;
  • Spreek de verdachte klant aan met meerdere personen;
  • U mag de klant vragen of hij niet vergeten is het artikel te betalen. U kan hem ook vragen het artikel vrijwillig terug te geven;
  • Tracht een vrijwillige medewerking te bekomen. 
  • Blijf kalm. Doe aan agressiebeheersing;
  • Verwittig de politie!  

Vergeet niet om aangifte te doen! Via de website www.police-on-web.be kan u on-line en op een veilige aangifte doen bij de politie van winkeldiefstal. Dit elektronisch loket laat u toe om bepaalde klachten te registreren zonder via het politiekantoor langs te gaan. De klachten kunnen 7d/7 en 24u/24 via uw computer gebeuren wat u een aanzienlijke tijdswinst oplevert.