«1 dag niet»: nationale actiedag tegen woninginbraken.

Elke dag krijgen zo’n 200 Belgen inbrekers over de vloer. Om het stijgend aantal woninginbraken terug te dringen, slaan de FOD Binnenlandse Zaken, de federale politie, de provincies, de politiezones en de gemeenten de handen in elkaar met burgers en verenigingen om samen de tweede nationale actiedag tegen dit fenomeen te organiseren.

 

De actiedag «1 dag niet» is zowel in België als in Nederland vastgelegd op vrijdag 13 november 2015. Deze datum valt samen met de periode van de donkere maanden. De ideale gelegenheid om de burgers te sensibiliseren voor sociale waakzaamheid en het beveiligen van hun woning. Voor een vlottere organisatie en iedereen de kans te geven deel te nemen, zullen de sensibiliseringsacties echter plaatsvinden gedurende de hele week van 9 tot 15 november.

De bedoeling van deze acties is de Belgen te laten nadenken over de maatregelen die zij kunnen nemen om hun huis, straat of buurt veilig te houden. Inbraak is immers geen onafwendbaar noodlot! Enkele eenvoudige reflexen zijn vaak voldoende om de veiligheid te garanderen.   

De burgers worden aangemoedigd om hun initiatieven te posten op de site 1dagniet.be om andere burgers te inspireren en te motiveren.  

 

Welke initiatieven nemen als burger?

-       De app «1 dag niet» downloaden. Hierop staan een risicoanalyse van uw woning, een beveiligingsplan, een registratiedossier voor uw waardevolle voorwerpen en tal van preventietips. 

-       Een inbraakpreventiewandeling maken met de wijkagent en zo oog krijgen voor veilige gewoonten.  

-       Een leuke receptie, winterbarbecue of spelletjesavond organiseren om zo de buren beter te leren kennen.

-       Met een loop-, wandel- of fietsgroepje een extra rondje organiseren op 13-11-’15 en alert zijn voor ongewone situaties.

-       Een extra rondje met de hond wandelen en actief rondkijken naar verdachte situaties. 

-       Een Facebookpagina of WhatsApp-groep starten voor de straat of buurt en allerlei info en tips tegen inbraak delen. 

-       Met de lokale diefstalpreventieadviseur een infoavond organiseren over inbraakpreventie.

-       De Facebookpagina ‘1dag niet’ delen.

-        «1dagniet» volgen op Twitter - @1dagnietBE

-       Eén van de affiches afdrukken en in de gang van uw appartement of woning ophangen.  

 

‘1 dag niet’: 7 manieren om inbrekers te ontmoedigen 

Maak je huis goed zichtbaar … door goede binnen- en buitenverlichting en een laag gesnoeide voortuin.

· Vergeet de zij- en achterkant niet … want daar slaan ongewenste gasten bij voorkeur toe. 

· Help de inbreker niet … door ladders of (tuin)gereedschap rond het huis te laten rondslingeren.

· Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht … berg ze op in een veilige plaats, noteer de serienummers en maak er foto’s van.

· Geef je huis bij afwezigheid een bewoonde indruk … vermijd dus een volle brievenbus, hang geen briefje op de deur om te melden dat je afwezig bent en maak goede afspraken met de buren.

· Sluit altijd alle ramen en deuren … maar ook de garage, het tuinhuis en het kelderraam, zelfs als je maar enkele minuten weg bent.

· Beheer je  sleutels goed … verberg ze niet onder de deurmat of in de bloembak. 

 

De verschillende tools van de campagne «1 dag niet»:

Er zijn verschillende dragers (App, affiches, folders, postkaarten, films, enz.) uitgewerkt om te communiceren rond «1 dag niet», een actie te organiseren of anderen aan te moedigen om deel te nemen.  

Al dit materiaal is terug te vinden op de site «1 dag niet», rubriek «materialen».

Ter attentie van de audiovisuele media

Via deze link “ beelden NL “ heeft u toegang tot illustratieve beelden van een initiatief dat de burger kan nemen om zich beter te beveiligen: samen met de lokale diefstalpreventieadviseur een informatieavond organiseren rond inbraakpreventie.  

Voor meer info

Algemene Directie Veiligheid en Preventie, FOD Binnenlandse Zaken

Astrid Nève – 02/557.34.33 – astrid.neve@ibz.fgov.be

 

 

 

 

Publicatie datum: 
vri, 25/09/2015