6de Operatie Rozet tegen woninginbraak

Brussel, - Van 23 tot 27 mei 2016 loopt in het Brussels Hoofdstedelijk gewest de ‘Operatie Rozet’. Tijdens die week zullen een 200-tal gemeenschapswachten, diefstalpreventieadviseurs en politieagenten zoveel mogelijk deuren controleren op veilig sluitwerk. Het is de zesde keer dat deze actie plaatsvindt. De FOD Binnenlandse Zaken is piloot van de werkgroep “Operatie Rozet” die er op gericht is burgers te sensibiliseren maatregelen te nemen om woninginbraak in het Brusselse Gewest te voorkomen.

 

Blijf uit mijn huis!

Het aantal diefstallen in woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in dalende lijn sinds 2011. Toen waren het er 10 673, in 2012: 10 173, 9 234 in 2013 en 8.846 in 2014. Toch blijft het één van de belangrijkste criminele fenomenen in het Gewest.

 

Pierre Thomas, Directeur  bij de AD Veiligheid en Preventie van het FOD Binnenlandse Zaken : «In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de meeste inbraken via de voordeur gepleegd. Met een beetje ervaring is de dief in nauwelijks 1 minuut binnen door een cilinder los te rukken of door de deur met een koevoet open te breken. Het is dan ook belangrijk de voordeur en de rest van de woning correct te beveiligen.»

 

Daarom organiseren alle steden, gemeenten en politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk gewest samen jaarlijks een grootscheepse preventieactie: Operatie Rozet. De doelstelling is om in de meest inbraakgevoelige buurten alle voordeuren op 3 veiligheidselementen te controleren: de cilinder, de rozet en de ruimte tussen de deur en deurlijst. Zo mag de cilinder niet meer dan 2 mm voorbij de deurlijst steken en is de rozet best een veiligheidsrozet.

Is er een probleem bij één van deze 3 elementen, dan krijgt de bewoner een verslagje in zijn bus met de gegevens van de diefstalpreventieadviseur van de wijk en de vraag om een afspraak te maken. Die kan dan bij een later bezoek een volledige check up van de veiligheid van de woning doen in samenspraak met de bewoner.

  

Diefstalpreventieadviseur

Wie ook een diefstalpreventieadviseur wil raadplegen kan de gegevens terugvinden op www.diefstalpreventieadviseur.be. Een diefstalpreventieadviseur is iemand van de politie of gemeente die gratis aan huis komt voor een volledig nazicht van de veiligheid van uw woning.

 

Resultaten Operatie Rozet 2015

 

Aantal gecontroleerde deuren

 

24.111

Aantal risicodeuren

9.629 [1]

Aandeel risicodeuren

 

40%

Aantal uitgedeelde flyers

 

46.321

 

 

[1] Wat het aantal risicodeuren betreft is het belangrijk om dit resultaat in zijn context te bekijken, want het hangt eveneens af van de interpretatie van de drie veiligheidselementen gegeven door de terreinagenten. Het is bijvoorbeeld niet altijd evident om te weten of een rozet wel een veiligheidsrozet is en of de cilinder twee millimeter overschrijdt of niet. Men moet dus voorzichtig zijn met dit resultaat, ook al vormt het ongetwijfeld relevante informatie in de strijd tegen het inbraakfenomeen.

 

 

Publicatie datum: 
don, 12/05/2016