Opleiding brandpreventieadviseurs

Brussel, 2.03.2015, - Belgen doen het niet zo goed als het op brandveiligheid aan komt. Een op drie denkt nooit aan brandpreventie, slecht 67 % heeft een rookmelder en vorig jaar stierven er zeker 69 mensen in een woningbrand. Dat zijn er 6.2 per miljoen inwoners. Daarmee doen we het een pak slechter dan onze buren: in Nederland stierven er vorig jaar 2,3 per miljoen inwoners, in Duitsland 4,6.

Brandpreventieadviseurs zijn een belangrijk wapen in de strijd naar meer brandveiligheid. Een brandpreventieadviseur is een speciaal opgeleide brandweerman of -vrouw die aan burgers gratis advies op maat geven over hoe zijn hun huis brandveiliger kunnen inrichten. Momenteel zijn er 359 brandpreventieadviseurs actief in België.

De opdrachten van de brandpreventieadviseur

1. Burgers bewust maken over de brandrisico’s en de maatregelen die zij kunnen nemen.

2. Burgers wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf maar vooral ten opzichte van anderen.

3. Informeren van de burgers over de brandrisico’s en aanreiken van informatie over kwaliteitsvol brandpreventief materiaal.

4. Kosteloos advies geven op maat van de burgers over de brandbeveiliging van hun particuliere woning.

De brandpreventieadviseur kan dit op verschillende manieren realiseren, bijvoorbeeld via een informatiestand tijdens evenementen, informatiesessies of huisbezoeken.

De opleiding

Brandveiligheid is een zaak van iedereen. Iedereen draagt hierin zijn verantwoordelijkheid. Maar een brandpreventieadviseur maakt een groot verschil. Daarom organiseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Veiligheid en Preventie) in samenwerking met de brandweerschool van het PIVO (www.pivo.be) op 2 en 3 maart een 2-daagse opleiding voor nieuwe brandpreventieadviseurs.

200 maatschappelijk bewogen mannen en vrouwen met een brandweerhart nemen deel.

- brandweervrijwilligers

- beroepsbrandweermannen

- administratief personeel van de hulpverleningszones

Brandveiligheidsdorp

Tijdens de 2de dag op 3 maart is er om 13:45 een brandveiligheidsdorp. Verschillende brandweerzones en privé-organisaties komen hier hun werking voorstellen wat betreft brandpreventie naar de burger toe. Volgende deelnemers hebben al een stand:

- De Stichting Brandwonden met een rooktent

- De vzw Oscare met de Flamio-mobiel - De vzw Pinocchio i.v.m. preventie van brandwonden bij kinderen

- Het Provinciaal Veiligheidsinstituut van Antwerpe met doe-koffers voor kinderen

- De Belgische Sprinklerorganisatie met een demo voor home-sprinklers

- Een Nederlandse organisatie met een revolutionair mobiel watermistsysteem

- De VZW ANPI, gespecialiseerd in normen en reglementering voor brandpreventie - Hulpverleningszone Noord-Limburg met de Safe-box

Praktisch

Mogelijkheid tot filmen en interview op 3 maart om 14:00u in het PIVO. PIVO Poverstraat 75 1731 Asse Contactpersonen: Tim Renders 0486 69 74 76

Publicatie datum: 
maa, 02/03/2015