Voetbalseizoen 2014-2015: Cijfers over veiligheid bij voetbalwedstrijden.

Geweld & Politie-inzet eerste klasse neemt licht toe

Brussel, 17/07/2015, - Nu de competitie in eerste klasse bijna hervat, maakt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de cijfers van het afgelopen seizoen bekend met betrekking tot de veiligheid bij wedstrijden in eerste en tweede klasse.

1. Politie-inzet

De totale politie-inzet in eerste en tweede klasse is gestegen met 3528 manschappen (28.709 ingezette manschappen tijdens het seizoen 2014-2015 en 25.181  ingezette manschappen tijdens het seizoen ervoor).  Zowel in eerste als in tweede klasse viel er een stijging te noteren.  Het is de eerste lichte stijging nadat de inzet van politie bij voetbalwedstrijden reeds 10 jaar op rij afnam. Volgens de experten houdt dit verband met verschillende factoren, zoals de lichte stijging van het geweld het afgelopen seizoen in eerste klasse, de samenstelling van de play-off 1en de samenstelling van tweede klasse.

2. Incidenten

Bij de geregistreerde incidenten in eerste klasse is het aantal incidenten in de categorie geweld gestegen van 81 incidenten voor het seizoen 2013-2014 tot 118 incidenten voor het afgelopen seizoen. Ook hier gaat het in de meeste gevallen om individueel en geïsoleerd geweld in het stadion.

Groepsgeweld

Voor 20 gevallen/wedstrijden gaat het om groepsgeweld met betrokkenheid van meer dan 10 personen.  Bij dit groepsgeweld zijn ook de vormen van supportersprotest omwille van de sportieve gang van zaken en/of ten aanzien van het bestuur opgenomen. Racing Genk – KAA Gent dd. 22/08/2014 en Standard – Zulte-Waregem dd. 19/10/2014 zijn hier voorbeelden van.

Wedstrijden met belangrijke incidenten

Daarnaast vonden er enkele belangrijke incidenten plaats, zoals bij de wedstrijden

  • Charleroi – Standard dd. 7/12/2014,
  • Racing Mechelen – Antwerp dd. 18/01/2015,
  • Charleroi – Club Brugge dd. 21/05/2015
  • Standard – Charleroi dd. 24/05/2015.

Ook de incidenten aan het station van Gent naar aanleiding van de voetbalwedstrijd Club Brugge – Gent dd. 17/05/2015 vallen hier onder.

Geen groeiend hooliganisme

De stijging van het aantal geweldsincidenten betekent niet zozeer dat het hooliganisme opnieuw zijn opmars kent. Het aantal confrontaties tussen twee groepen risicosupporters blijft eerder beperkt.

Nultolerantie

Daarnaast is ook vast te stellen dat de stijging aan geweldsincidenten ook een stijging aan processen-verbaal met zich heeft meegebracht, hetgeen op zijn beurt aantoont dat de politiediensten een nultolerantie hanteren ten aanzien van de probleemzoekers.

Incidenten

Bij 75,6 % van de wedstrijden in eerste klasse werden afgelopen seizoen incidenten geregistreerd. In tweede klasse gaat het om 36,5% van de wedstrijden.

In de overgrote meerderheid van de gevallen gaat het om kleine, geïsoleerde incidenten in het stadion, zoals:

  • het beklimmen van omheiningen
  • het gooien van bierbekers en muntstukken
  • verbaal geweld
  • en het gebruik van vuurwerk.

Het relatief hoog percentage wedstrijden met incidenten heeft te maken met de zeer brede definiëring van de term “incident” en de steeds verdergaande professionalisering inzake bewijsgaring, onder meer door toenemend verbeterd cameragebruik en het kwalitatief gerichter inzetten van politiemensen.

3. De sancties

Tijdens het seizoen 2014-2015 werden 985 stadionverboden opgelegd en werd in totaal voor € 439.720,00 aan geldboetes opgelegd aan onruststokers, terwijl nog circa 400 dossiers lopende zijn.

Stadionverboden

Er zijn momenteel 689 stadionverboden lopende, quasi allemaal opgelegd door de Voetbalcel Binnenlandse Zaken op basis van de voetbalwet, hetgeen het grote belang van deze wet enkel maar onderstreept.

De hooste opgelegde sanctie

De hoogst opgelegde sanctie tijdens het seizoen 2014-2015 bedraagt 39 maanden stadionverbod en 2000 euro geldboete.

De voetbalwet

De voetbalwet voorziet in snelle (binnen 6 maanden na de feiten) en harde (van 250 tot 5000 euro en/of een stadionverbod van 3 maanden tot 5 jaar) sancties om de veiligheid op voetbalwedstrijden te garanderen.

Reeds een tiental jaar werpt deze politiek van onmiddellijke sancties, hetgeen ongepast gedrag in en rond de stadion ontmoedigt, zijn vruchten af. 

Publicatie datum: 
vri, 17/07/2015