Verkeersveiligheid – saldo 2013

Het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid — bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones, werd op 14 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In de bijlage van dit ministerieel besluit kan u de bedragen per politiezone terugvinden.

De bedragen zullen in de loop van de maand maart worden uitbetaald aan de politiezones.