Een veilige dokterspraktijk

Type: Brochure

Als huisarts wordt u regelmatig geconfronteerd met verschillende vormen van agressiviteit en agressie - verbaal en/of fysiek - die zelfs uw leven in gevaar kunnen brengen. Bovendien moet u, om een kwaliteitsvolle zorgverlening te kunnen aanbieden, uw beroep kunnen uitoefenen in een serene en veilige omgeving.

Internationale studies tonen aan dat agressiviteit tegen huisartsen geen zeldzaam fenomeen is. Uit recente onderzoeken en gebeurtenissen is gebleken dat artsen voornamelijk geconfronteerd worden met drie types van criminaliteit:

  • verbale, schriftelijke en fysieke agressie, pesten, bedreigingen,
  • diefstal met of zonder geweld,
  • inbraak.

Deze gids dient om u praktische tips mee te geven voor uw verschillende medische werkzaamheden, zowel binnen de dokterspraktijk als tijdens uw verplaatsingen.