privébewaking

In de kijker categorie: 
Varia

In dit nummer brengen we een dossier over inbraakpreventie.

In de kijker categorie: 
Varia

Besafe is het magazine voor lokaal veiligheids-en preventiebeleid.

In dit nummer vindt u:  

Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
25/12/2017

Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalif

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
10/11/2017

Ministerieel besluit 10 november 2017 tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van demogelijkheid van uitgangscon

Wetgevingstype : 
ministerieel besluit
Wettekst bestand: 
In de kijker categorie: 
In de wetstraat

Op 31 oktober 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de publicatie van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

In de kijker categorie: 
Op deze site

De nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid werd op 31 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 10 november 2017, 10 dagen na publicatie.

In de kijker categorie: 
Op deze site

Het meinummer van Besafe is er.

In de kijker categorie: 
Gisteren in het nieuws

Echte bewakingsagenten van valse kunnen onderscheiden is belangrijk voor uw veiligheid. Met de huidige terreurdreiging is dat nog belangrijker geworden.

Inhoud syndiceren