veiligheids- en preventieplan

In de kijker categorie: 
Gisteren in het nieuws

Na de ministerraad van 14 december 2017 waarop de verlenging 2018-2019 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen werd goedgekeurd, werd nu ook het reglementair kader gepubliceerd in het

In de kijker categorie: 
In de wetstraat

Vandaag heeft de Ministerraad het ontwerp tot koninklijk besluit betreffende de verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP) die in 2014 zijn afgesloten met 109 Be

Net voor de zomer werden de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) en het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) voor 2016-2019 voorgesteld.

De omzendbrief van 21 augustus 2015 spoorde de steden en gemeenten aan om een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) op te richten.

De ambtenaren van Lanaken kregen als eerste een opleiding op maat om de radicalisering in hun gemeente te bestrijden.

Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
04/11/2015

INHOUD
Federale politie en geïntegreerde werking

Wetgevingstype : 
omzendbrief
Wettekst bestand: 

Om een eerste zicht te krijgen van de inhoud van de strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP) 2014 in ons land, heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie een transversale analyse g

Opdrachtgever(s): 
FOD Binnenlandse Zaken
In de kijker categorie: 
Op deze site

Indiening dossier tussentijdse opvolging strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017.

 

Een presentatie van Didier Vanbesien op de "Dag van de veiligheid".

 

Inhoud syndiceren