gemeente of stad

Categorie: 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)
Afkondiging: 
21/12/2013

Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administ

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Categorie: 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)
Afkondiging: 
21/12/2013

Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Wettekst bestand: 
Categorie: 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)
Afkondiging: 
09/03/2014

Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Categorie: 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)
Afkondiging: 
28/01/2014

Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarde en modalitetiten voor de bemiddeling in het kader van de Wet bettreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) 

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Categorie: 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)
Afkondiging: 
23/12/2013

Verduidelijkingen en samenvatting van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en zijn uitvoeringsbesluiten.

Wetgevingstype : 
omzendbrief
Categorie: 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)
Afkondiging: 
21/12/2013

Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en  onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Categorie: 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)
Afkondiging: 
21/12/2013

Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot va

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Wettekst bestand: 
In de kijker categorie: 
Gisteren in het nieuws

Het brandweerkorps van Sint-Niklaas is momenteel bezig met het installeren van 250 rookmelders bij alle 75-plussers in het Koningin Fabiolapark, in

cover brochure
Type publicatie: 
Brochure
Inhoud syndiceren