lokale politie

In de kijker categorie: 
Op deze site

Op 6 juni 2017 werd een oproep gepubliceerd in het Belgisch staatsblad voor kandidaturen voor de verkiezingen van de stemgerechtigde leden van de Vaste commissie voor de lokale politie (VCLP). 

In de kijker categorie: 
In de wetstraat

De Vaste Commissie van de Lokale Politie werd opgericht bij artikel 91 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Pierre Santegoeds - Dag van de Veiligheid

Inhoud syndiceren