gemeentereglement

In de kijker categorie: 
Varia

Besafe is het magazine voor lokaal veiligheids-en preventiebeleid.

In dit nummer vindt u:  

Categorie: 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)
Afkondiging: 
21/12/2013

Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administ

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Categorie: 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)
Afkondiging: 
09/03/2014

Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Categorie: 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)
Afkondiging: 
28/01/2014

Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarde en modalitetiten voor de bemiddeling in het kader van de Wet bettreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) 

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Categorie: 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)
Afkondiging: 
23/12/2013

Verduidelijkingen en samenvatting van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en zijn uitvoeringsbesluiten.

Wetgevingstype : 
omzendbrief
Categorie: 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)
Afkondiging: 
21/12/2013

Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en  onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Categorie: 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)
Afkondiging: 
21/12/2013

Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot va

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Wettekst bestand: 
Ondertitel: 
Onderzoeksrapport

Dit project is een onderzoek naar de kenmerken en de maatschappelijke evolutie van bestuurlijke sanctionering.

Opdrachtgever(s): 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Inhoud syndiceren