bewaking

In de kijker categorie: 
In de wetstraat

Stand van zaken en context

De Ministerraad keurde na tweede lezing de nieuwe wet inzake de private veiligheid goed.

In de kijker categorie: 
Varia

Besafe is het magazine voor lokaal veiligheids-en preventiebeleid.

In dit nummer vindt u:  

Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
02/11/2017

Koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs die zijn belast met de controle van de private veiligheid en de privédetectives

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
12/11/2017

Koninklijk besluit 12 november 2017 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, d

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Wettekst bestand: 
Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
10/11/2017

Ministerieel besluit 10 november 2017 tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van demogelijkheid van uitgangscon

Wetgevingstype : 
ministerieel besluit
Wettekst bestand: 
In de kijker categorie: 
In de wetstraat

Op 31 oktober 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de publicatie van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

In de kijker categorie: 
Op deze site

De nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid werd op 31 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 10 november 2017, 10 dagen na publicatie.

Brussel 08.06.2017, - Vandaag,  donderdag 8 juni, heeft de Kamer de nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gestemd en goedgekeurd.

Publicatie datum: 
don, 08/06/2017
In de kijker categorie: 
Op deze site

Het meinummer van Besafe is er.

Inhoud syndiceren