Terug naar school? Loop niet te koop met je waardevolle voorwerpen!